De gewenste voortrekkersrol Verizon met cloud vs de realiteit

Eerder deze week vond de eerste bespreking over de 2018 editie van het Datacenter & Cloud dossier plaats. Door de hoofdredacteur is een voorzet gemaakt die is doorgenomen. Uiteraard stond op die lijst de punten cloud trends en fusies. Een dag later verscheen nieuws uit de VS over cloud en samenwerking die nog niet was benoemd.

Het is het bericht dat Verizon voor de belangrijkste cloud diensten gebruik zal gaan maken van AWS. Iedereen die al wat langer in de sector zit zal bij het zien van dit bericht de koffie op het toetsenborden hebben laten vallen. Verizon was namelijk dé Amerikaanse telco die de hele wereld wel even zou voordoen hoe je cloud zowel onderdeel van je eigen B2B en B2C portfolio kunt laten zijn als dat je het gebruikt voor de eigen processen. Toen Verizon er achter kwam dat ze daar geen meters mee maakten kochten ze voor $1,1 miljard Terremark over. Dat zou de cloud tak van Verizon worden.

Ook dat voornemen mislukte grandioos. Terremark kwijnde weg in de beklemmende structuur die telco’s eigen is. Het merk verdween van de markt en we moesten geloven dat Verizon cloud het zou gaan maken. Ook dat was een fiasco dat bijna iedereen zag aankomen. Met de staart tussen de benen verkocht Verizon de datacenters aan Equinix en de cloudbusiness aan IBM, waarbij nog iets werd gemompeld over samenwerking voor de langer duur op operationeel en strategisch vlak.

Tot zover is het alleen maar terugkijken en het hoofdschudden. Niet echt een onderwerp dat in het DCD2018 thuishoort. Als je echter iets verder kijkt zie je in de berichten en de reacties twee issues naar voren komen die wel nadere bestudering waard zijn.

De eerste is dat de ambities van Verizon om een mondiale cloud provider te worden – naast de bestaande telco business – nu echt voorbij is. Hoeveel telco’s zijn er die wel het portfolio op die manier met succes hebben weten uit te breiden? Een makkelijke vraag, maar het antwoord daarop is lastig te vinden.

De tweede is dat in veel commentaren en artikelen wordt gewezen op de marktdominantie van twee of drie partijen als belangrijke oorzaak voor het falen van Verizon. AWS en Azure worden door iedereen genoemd. GCS is de derde spelers.

Iedereen die van mening is dat daarmee de wereldkaart goed is weergegeven slaat de plank mis. Zoals al eerder op ISP Today aangegeven is de grootste fout alleen te kijken naar de overkant van de grote plas. De omzet die in de VRC en elders in Azië wordt behaald door Alibaba en Tencent is inmiddels omvangrijker menigeen zich realiseert. Wat minstens zo belangrijk is: door die dominantie in het Oosten is de koek voor de twee of drie grote Amerikaanse cloudboeren een stuk kleiner dan ze leuk vinden. Voor echt kleinere niet lokale spelers, zoals Verizon, zijn de vooruitzichten daar nog beroerder.

De voortrekkersrol die Verizon met cloud wilde vervullen is niet uitgekomen. Het heeft een status opgeleverd waar het vast niet blij mee is, maar die inmiddels wel in het graniet is gebeiteld: zo moet het niet.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.