De keerzijde van de digitale transformatie

De term digitale transformatie wordt door consultants, netwerkleveranciers, datacenters en anderen heel vaak gebruikt. Alles moet digitaal, want anders ben je dood. Kodak en V&D worden bijna altijd als voorbeeld gebruikt om aan te geven wat er gebeurt als je niet voor de volle +100% digitaliseert. Heb je wel eens gehoord van een keynote of analistenrapport dat de keerzijde van de medaille beschrijft?

Alle cloud zou public worden

Het antwoord op die vraag is waarschijnlijk ontkennend. Je moet echt je best doen om iets te vinden dat een ander geluid laat horen. We weten ook allemaal hoe dat komt. Net als bij “alles wordt public cloud” durft niemand hardop te roepen dat het gaat om een aanname die uit de koker komt van partijen die 100% baat hebben bij dat model. Of het nu gaat om netwerkleveranciers, consultants of zelfs hardware verkopers, de hele business was gericht op aansturen op een maximale adoptie van public clouds. Inmiddels zien we dat die aanname en hype het liefst vergeten wordt. Hybride cloud is nu de oplossing waar we heen gaan.

Bijna niemand stelt de digitale transformatie ter discussie

Bij digitale transformatie zijn we nog niet zo ver. Vooralsnog is bijna niemand bereid daar het vingertje op te steken en te vragen of het idee wel klopt en of er geen signalen zijn die op iets anders of verbeterpunten wijzen. Bijna niemand, want er is een McKinsey publicatie waaruit wel het een en ander aan verbeterpunten valt te halen. Het gaat om een onderzoek dat samen met de Henley Business School is gedaan. De basis is een online survey met vragen die best goed zijn. Dat leidt tot een paar eigenaardige bevindingen die mogelijk de hele “hype” rond digitale transformatie helpen te relativeren.

Plussen én minnen

De (klikbare) illustratie laat van links naar rechts eerst een logisch pluspunt zien. DT betekent dat er meer met IT wordt gedaan. Dat er meer point-to-point connections komen is dan vanzelfsprekend. Dat hoeft op zich ook niet negatief te zijn, zolang maar duidelijk is welke risico’s daaraan verbonden kunnen zijn.

Een van de manier die risico’s te kennen is de boel goed te documenteren dat bij te houden. Maar  met die score lijkt iets mis te zijn. De kwaliteit van de documentatie neemt namelijk serieus af (midden).

Hier is meer aan de hand en dat komt in het begeleidende artikel van McKinsey redelijk goed verwoord: DT leidt tot meer complexe IT. Het helpt ook niet dat er een onverklaarbaar sterke daling is van het aantal IT diensten dat nog opnieuw wordt ingezet (helemaal rechts) . Dat betekent immers dat zowel gebruikers als beheerders vaker met iets nieuws worden gefronteerd.

Als we vervolgens kijken naar hoe over DT wordt geschreven valt andermaal op dat er bizar weinig wordt stilgestaan bij die toenemende complexiteit. Het wordt gewoon niet benoemd. Daardoor worden partijen niet volledig geïnformeerd. Dat verklaart waarschijnlijk waarom in de onderzoeken die gaan over de praktijkervaringen met grote cloud projecten overschrijdingen van de kosten keer op keer in de top 3 van grootste ergernissen voorkomen. De klant heeft niet door hoe complex het wordt en dat om dat te kunnen managen moet vaker dan gepland de portemonnee getrokken worden. DT heeft dus in ieder geval 1 verbeterpunt: de afnemers moeten vooraf begrijpen dat IT daardoor niet eenvoudiger maar juist complexer wordt.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.