De klant voor kwaliteit laten kiezen

In de hostingsector wordt al jaren met negens gestrooid. Dat gebruik is door datacenters overgenomen en pure cloud aanbieders hebben die gewoonte moeiteloos overgenomen. Beschikbaarheid met minimaal drie negens, anders ben je out of business.

Een negen meer of minder

Waar het verschijnsel vandaan is gekomen, daar wordt verschillend over gedacht. Een vaak gehoorde verklaring is dat niemand een 100% uptime kan en wil garanderen, maar alles onder de 99% als te laag wordt gezien. Met wat extra marketing overtuiging en metingen is men uitgekomen op 99,9% (drie negens dus) als ondergrens voor online dienstverlening. Voor een reguliere hobbywebsite moet dat toereikend zijn, bij 99,9% is die op jaarbasis bijna 9 uur onbereikbaar. Voor een webshop is dat minder aantrekkelijk, die groep zal zich eerder laten verleiden tot een hoster die vier negens biedt en daarmee gaat voor maximaal 52 minuten onbereikbaar zijn per jaar. Een negen meer of minder maakt dus best veel uit.

Kosten

De hogere uptime “garantie” komt er niet zomaar. Het serverpark en de datacenter inrichting dusdanig uitvoeren dat de uptime een negen meer waar kan maken kost geld, veel geld zelfs. Het prijsverschil tussen hosters wordt voor een deel dan ook bepaald door de SLA die ze afspreken met de eigen leverancier. Bij veel hosters is op dat punt ook geen keuze, hij staat bij een datacenter en dat bepaalt zijn SLA (specifiek uptime) en daarmee wat hij richting de klant kan garanderen. Het aantal providers dat op dat punt differentieert en de klant de optie geeft voor meer kwaliteit ook meer te laten betalen is gering. Logisch, want de doorsnee klant wil eigenlijk helemaal niet meer betalen, die wil juist korting. Weinig aanbod en weinig vraag, dat zorgt ervoor dat echt op kwaliteit concurreren en door het in de specs al op te nemen in Nederland weinig voorkomt. Een situatie die verder in stand is gehouden doordat de kwaliteit van internetdiensten in Nederland ook gewoon hoog en goed is.

Google maakt het verschil?

Maar heel misschien gaat daar wat aan veranderen. Het is een blogpost van Google van eind vorige week die iets in beweging kan zetten. Klanten van het Google Cloud Platform kunnen namelijk gaan kiezen voor de Network Service Tier, dus voor de kwaliteit van de netwerk services. In het geval van verkeer tot 10TB per maand binnen de EU rekent Google $0,085 per GB voor verkeer met reguliere kwaliteit. De Premium Tier prijs is $0,105 per GB en dus wezenlijk hoger. Google heeft ook een simpele beslisboom uitgewerkt (zie illustratie) die de keuze moet vergemakkelijken.

Differentiëren in prijs door het aanbod te verbreden is op zich niets nieuws en het komt in elke sector voor. Wat Google hier doet is wat dat betreft weinig opvallend. Opvallend is wel dat hier een redelijke grote speler een model introduceert dat makkelijk kan worden uitgerold voor andere diensten. Nu de kwaliteit van het netwerk, morgen misschien aspecten van security en voor support bestaat zoiets al veel langer. Tel dat allemaal bij elkaar op en de klant krijgt een veelvoud van mogelijkheden om op aspecten van kwaliteit te gaan kiezen. Technisch gezien zal dat met een slimme portal makkelijk te doen zijn. Maar is dit een ontwikkeling die de aanbieders en klanten wel willen?

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.