De omvang en impact van foute webshops in de EU

Wie als e-shopper op zoek is naar kleding zal het ongetwijfeld zijn tegengekomen. Achter de meest onopvallende NL domeinnamen blijken complete webshops schuilt te gaan. Wie beter kijkt ziet dat het allemaal nep is.

Dat wil nadrukkelijk niet zeggen dat we hier met iets onschuldigs te maken hebben. Bij een dergelijke site iets bestellen is risicovol (netjes uitgedrukt). Het verschijnsel is daarbij niet eens zo oud. Vooral de laatste twee jaren is het aantal opmerkingen en klachten over dit soort fake webshops sterk toegenomen.

Lopend onderzoek

Min of meer parallel aan die klachten liep ook een onderzoek naar het misbruiken van hergebruikte domeinnamen. Om precies te zijn was dat onderzoek het vervolg van een studie door EUIPO uit 2015 naar online businessmodellen voor het misbruiken van intellectual property rights (IPRs). De resultaten van dat tweede onderzoek zijn eerder deze week online gezet.

Hoewel het niet direct een registrar raakt, hij verzorgt immers alleen de registratie, is het rapport (PDF 140 pagina’s) de moeite van het doorbladeren waard is. Al was het maar om de bestaande klanten te kunnen overtuigen registraties niet zomaar te dumpen. Als er na verstrijken van de registratie misbruik van een domeinnaam wordt gemaakt mist dat zijn uitwerking niet op de originele houder (en de registrar). Het rapport geeft aan dat de omvang van dat misbruik een serieus punt van aandacht hoort te zijn.

Meten van foute business

Wat ook handig is aan het rapport dat de omvang van deze foute business zo op een heldere manier in kaart is gebracht. Die omvang zal menigeen doen verbazen. Wat EUIPO heeft gedaan is van 5 landen in de EU geturfd hoeveel domeinnamen er in de meetperiode waren geregistreerd, en actief waren, hoeveel daarvan een webshop leken te zijn, hoeveel daarvan weer fout leken te zijn en tenslotte hoeveel er echt fout waren. Dat is een mooie opsomming waarvan de illustratie uit het rapport klikbaar is. Wat ook is gemeten is hoeveel domeinnamen speciaal zijn geregistreerd en wanneer om verkeer naar de fake site te leiden.

Omvang

Over de uitkomst kun je twee dingen zeggen. Je kunt de rekensom maken en vertellen dat 0,975% van alle geregistreerde domeinnamen in de meetfase overduidelijk fout waren, want de content was ondubbelzinnig schending van IPR. Je zou voorzichtig kunnen stellen dat dat nog wel meevalt.

Je kunt ook twee andere cijfers met elkaar vergelijken en dan kom je tot de conclusie dat 4% van het webshop-aanbod in de 5 landen fout is. Dat is best wel veel en er is volgens de auteurs geen reden aan te nemen dat het in ander EU lidstaten met een volwassen internetgebruik, zoals Nederland, veel anders is.

Nederland

A propos Nederland. 19% van de fake webshops die in het onderzoek zijn geanalyseerd werd (of wordt) gehost in Nederland. Dat betekent waarschijnlijk dat er al de nodige contacten zijn tussen EUIPO, rechthebbenden en hosters die klanten bedienen met een bijzondere kijk op het verschijnsel e-commerce.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.