De PUE paradox of het PUE vraagstuk

vvhdatacenter400275Vorige week was in Woerden een bijeenkomst van de Vrienden van het Datacenter. Dat daar werd gesproken over datacenters is logisch. Specifiek ging het over manieren DC’s efficiënter te krijgen. Omdat in een DC meerdere processen lopen is efficiency in dit geval een brede term. Dus er werd gesproken over beter en slimmer inzetten van koeling, pompen, glasvezel et cetera.

Voor iemand (provider of hoster) die een DC slechts kent als de ruimte waar hij/zij een rack heeft staan waren de technische details bij de presentaties waarschijnlijk nog wel interessant, maar niet direct relevant voor de eigen business. Natuurlijk valt er een pleidooi te houden waarom je beter vanuit een zo zuinig, zo slim en zo modern mogelijk DC je hostingdiensten moet aanbieden, maar het voert te ver exact te weten hoe een pomp maximaal rendeert en daarover als provider te communiceren met de eigen klanten.

Dat betekent niet dat providers niets melden over de diensten die zijn zelf inkopen. De meesten noemen wel in klantcommunicatie dat ze werken met een DC dat op groene stroom draait en dat die locatie een lage PUE kent. Echt veel meer details van de achterliggende dienstverlening wordt zelden gedeeld.

Daarmee is niet gezegd dat het bij deze dag draaide om techniek die voor menig providers een te ver van de bed show was. Tijdens de presentatie van Royal HaskoningDHV werd namelijk een uiterst intrigerende term gelanceerd: De PUE Paradox.

Achter de PUE paradox gaat een simpele vraag schuil: klopt de aanname Low PUE = High Data Centre Efficiency? De eerste reactie is: ja natuurlijk. Maar als je er langer over praat en nadenkt (vandaar PUE vraagstuk) zie je ook iets anders. De aanname is gedeeltelijk juist, de PUE voor een DC hoeft namelijk niets te zeggen over de efficiency van de IT. Of om Stijn de Kruijf van RHDHV letterijk te quoten: “De PUE is _ook_ een indicator die helpt bij het inzicht. De indicator dekt echter maar een klein deel (de achterkant) van de keten.”

Hier staat dat PUE zinvol is, het verschaft namelijk inzicht. Tegelijkertijd zien we dat er ruimte is voor, dan wel behoefte is aan meer metrics. Dit is voor een provider te vertalen naar een langere opsomming van efficiency scores e.d. bestemd voor zijn klanten dan nu gebruikelijk is. Dat is het doel, maar waar te beginnen? Wellicht met deze vraag: we weten wat we nu meten, maar weten we ook wat we nog niet in kaart gebracht hebben?

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.