De servermarkt trend die je moet kennen

Vorige week was er een persbericht van Trendforce / DRAM exchange over de servermarkt in 2018. Teneur van het bericht was dat het marktaandeel van de ODMs in 2018 harder groeide dan van Dell en HPE. Dat zal komend jaar niet anders zijn.

De timing van het bericht was minder gelukkig. Een groot deel van de markt in het Westen had andere prioriteiten dan dit nieuws te begrijpen. ISP Today verbaast zich niet over de melding. Het is ook in lijn met wat IDC een week daarvoor al publiceerde via de kwartaal trackers. Sterker nog, wat is gerapporteerd is in lijn met wat ISP Today al meer dan een jaar geleden aanstipte.

Mondiale trends

Het idee dat Dell en HPE de servermarkt uitmaken is namelijk niet waar als je naar de mondiale ontwikkelingen kijkt. Sinds 2016 verliezen deze twee giganten elk jaar weer een stukje marktaandeel. Een procentpunt per merkt per jaar lijkt niet veel, maar daarachter zit wel een trend die deze twee niet weten te beantwoorden. De vraag naar ODM en OCP hardware neemt gestaag toe en dat concurreert op steeds meer vlakken met wat deze twee Amerikanen gewend zijn te leveren. Natuurlijk zijn ze ook aan het opschuiven richting maatwerk. HPE heeft zoals bekend de onderkant van de servermarkt losgelaten, om zich beter te kunnen richten op de bovenkant. En toch blijven ze wereldwijd marktaandeel verliezen.

Immense thuismarkt en regio

De partijen die winnen zijn allemaal Chinees of Taiwanees. Een bedrijf als Huawei of Lenovo heeft geen verdere uitleg nodig. Die hebben een immense thuismarkt te bedienen en de omringende landen. Bij Inspur zal de lezer mogelijk al moeten nadenken of hij het logo blindelings zal herkennen. Het is een van de partijen die dankzij OCP een stevige voet tussen de deur heeft bij de bekende Chinese en Amerikaanse hyperscalers.

ODM

Dat type afnemers is er ook de oorzaak voor dat de restgroep “ODM Direct” het marktaandeel het afgelopen jaar met 2,5% zag toenemen. Achter de vage term “ODM Direct” gaat een onbekend aantal partijen schuil dat servers op maat maakt. Alles is voorzien van pittige NDAs dus we kunnen slechts inschatten waar deze servers worden ingezet.

Of je nu servers koopt of least, het is goed te weten dat de mondiale markt er écht anders uitziet dan je wellicht verwacht en alle tekenen wijzen erop dat die trend ook het komend jaar doorzet.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.