Deur sluiten voor domain- en typosquatting

Het rapport van de Cyberonderzoeksraad waar ISP Today vrijdag over schreef heeft vanzelfsprekend voor enige ophef gezorgd. Niet iedereen was blij met de bevindingen. Sommigen plaatsten vraagtekens bij het registreren van domeinnamen die sterk lijken op bestaande domeinnamen. Waarom wordt dat niet onmogelijk gemaakt?

In het onderzoek is die vraag hoe domeinnaam squatting voorkomen kan worden deels beantwoord. Er wordt namelijk verwezen naar een dienst van de SIDN. Leuk voor wie iets doet binnen het punt .NL en/of voor wie bij domeinnamen ook direct aan de Nederlandse taal denkt. Voor iemand in Frankrijk of Duitsland is de DBS niet een extreem voor de hand liggend middel de overlast tegen te gaan. Daar wordt vooral gekeken naar methoden om het lekken van namen voor nieuwe producten of diensten tegen te gaan. Door daar op letten is de kans op het “toevallig” registreren van een domeinnaam die identiek is of verdacht veel lijkt op een nieuwe parfumnaam of automodel gering.

Binnen de multinationals is het voorkomen van dergelijke lekken iets dat hoog op de agenda staat. Als er al geen eigen legal team is dat daar alert op is dan worden er wel externe specialisten voor ingehuurd. Die turen dan ook het internet af om te zien of er registraties plaatsvinden die hinten op het lekken van een naam en leiden tot hoge kosten, want de professionele squatters waar het hier vaak om gaat hanteren forse tarieven voor het overdragen van domeinnamen.

Wat de professionele lekdichters ook doen is letten op alle procedures die worden doorlopen om een merk- of dienstnaam te registeren. Dat is geen overbodige luxe. Zo is men er achter gekomen (over de zaak is voor het eerst in 2016 gepubliceerd!) dat iedere vorm van Intellectueel Eigendom dat bij EUIPO (European Union Intellectual Property Office) wordt aangemeld daar direct kan worden opgevraagd. De online database heeft namelijk de optie nieuwe en voorlopige meldingen zichtbaar te maken, ook als de behandeling nog niet is afgerond. Dat is natuurlijk een goudmijn voor domeinnaamkapers en lieden die met sterk gelijkende namen aan de haal willen gaan omdat ze denken dat het big business is.

Uit meldingen van EUIPO zelf blijkt dat men de deur in ieder geval provisorisch heeft gesloten. Nieuwe aanmeldingen zijn sinds enige tijd pas na 24 uur zichtbaar. Naar een structurele oplossing wordt gezocht en daarbij worden de stakeholders betrokken.

Wat leert ons deze zaak: als het gaat om domain- en typosquatting zijn er in ieder geval semi serieuze onderzoekers en regelrechte criminelen. Daarnaast kan het zomaar gebeuren dat er deuren en ramen openstaan bij instanties waarmee zaken gedaan moet worden. De bad guys zijn nadrukkelijk op zoek naar dit soort wakke plakken om waardevolle ideeën, merken, concepten te kunnen achterhalen. Waar we dan vaak denken aan het na-apen van het concept is het ook de methode om met domeinnamen aan de haal te gaan. Het is iets dat waarschijnlijk niet iedereen in de gaten heeft, maar waar een bonafide registrar zijn klanten wel op kan wijzen.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.