Disaster Recovery – een kwartaal onderzoek van Cloudendure

Op ISP Today is al vaker aandacht besteed aan de rapportages van Cloudendure. Dat doen we omdat het een van de weinige bronnen is waar rapporten over DR, BCM, downtime en dergelijke makkelijk te vinden en downloaden zijn. Dat maakt het verwijzen naar de bron, die de lezer zelf ook nog kan raadplegen en doorspitten een stuk makkelijker.

Deze keer verwijzen we naar een rapport over Disaster Recovery, een onderwerp dat met alle ransomware aanvallen meer dan ooit hoog op elke agenda zou moeten staan (dit is de link naar de 26 pagina tellende PDF). Wat we daar als eerste aantreffen is wat achterliggend cijfermateriaal, 270 enquêtes voor een wereldwijde rapportage is opvallend laag. Een verklaring daarvoor ontbreekt en het is iets dat in het achterhoofd gehouden moet worden.

Twee opvallende scores

Los van daarvan zijn er twee scores die ook vreemd overkomen. Dat 14% van de ondervraagden aangeeft voor elke “productie machine” een DR oplossing te hebben en dat die score voor 21% van de enterprises geldt roept de vraag op wat een productie machine op. Zijn dat web- en mailservers of kan de desktop/laptop van het personeel daar ook toe gerekend worden. Los of je dat wel of niet meetelt: 14% respectievelijk 21% komt niet echt indrukwekkend over. Als je terugbladert zie je dat maar liefst 50% aangeeft voor DR te vertrouwen op publieke clouds. Weet daarbij dat databases het meest genoemd worden als workload waarvoor DR wordt gebruikt. Deze scores apart, maar helemaal samengenomen zijn gewoon vreemd.

Struisvogel

Ondanks de vele berichten over dataverlies in welke vorm dan ook en berichten over de waarde van data, de noodzaak data te beschermen en begrippen als compliance, GDPR en bestuursaansprakelijkheid lijkt er echt nog een hoop mis te zijn bij DR. Het wordt te weinig gedaan en vertrouwen op een publieke cloud komt ook weinig serieus over. Als de rapportage (zie eerder genoemde voorbehoud) klopt dat is de conclusie dat de struisvogel zeker nog geen bedreigde diersoort is. Dat er nog een hoop zendingswerk gedaan moet worden lijkt ook duidelijk, maar wie dat moet doen en hoe blijft verder onbesproken.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.