Domeinnaamgeschil en dot email

WIPO-logo640480Over dot email wordt niet veel geschreven en dat geldt net zo voor domeinnaamgeschillen. In het eerste geval lijkt de belangstelling voor dit gTLD – althans in de Nederlandse markt – gewoon gering. Van geschillenregelingen kun je aannemen dat dit meer juristen aanspreekt dan gemiddelde hoster die liever de aandacht richt op techniek en commercie.

Onderstaande bericht gaat over beiden. Het gaat om een Engels bedrijf, YoYo.email. Dit bedrijf heeft sinds het vrijgeven van dot email ruim 4.000 registraties doorgevoerd. Een deel daarvan is onderwerp van strijd, want YoYo heeft merknamen geregistreerd. Niet slim, want die zijn natuurlijk beschermd. De verklaring die YoYo tot op heden steevast gaf was “wij registeren kellogg.email, omdat we daarmee communicatie tussen de producent van ontbijtgranen en consumenten gaan faciliteren.” Zeer voorspelbaar wat er vervolgens gebeurt: Kellogg en de andere merknaamhouders stappen naar de rechter of maken gebruik van een geschillenregeling.

YoYo.email heeft tot op heden elke keer aan het kortste einde getrokken. Zelfs iemand die de namespace affaire in .NL niet bewust heeft meegemaakt zal daar niet verbaasd over zijn. Merknamen vastleggen, met de duidelijke bedoeling daar geld uit te slaan, is gewoon erg onverstandig.

YoYo, dat begin deze maand in minimaal 20 lopende UDRP zaken werd genoemd, dacht daar duidelijk anders over. Maar het heeft nu wel een bijzondere nederlaag geleden. In 2014 werd in een UDRP zaak bepaald dat YoYo registraties van domeinnamen met daarin de naam van de RBS moet overdragen aan de bank. Daar was YoYo het schijnbaar niet mee eens, want het spande een zaak aan die door de hoogste Britse rechter moest worden beoordeeld. Eis was het terugkrijgen van de aan RBS afgestane namen. De uitspraak is simpel, maar wel erg belangrijk. De hoogste Britse rechter stelt simpel dat (quote Out-law) “decisions made by UDRP panels through the WIPO procedure are not capable of being challenged through the courts.”

Slecht nieuws dus voor personen of bedrijven die denken dat domeinkaping anno 2015 nog een goede businesscase is. Goed nieuws voor de rest.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.