Domeinnaamnieuws

Van een zomerdip is geen sprake als je kijkt naar wat er de afgelopen weken is gepubliceerd over registries, registrars en domeinnamen. Omdat zon, strand of juist schaduw, voor een groot deel van de lezers belangrijker was staat ISP Today bij drie nieuwtjes stil.

ICANN

Icann heeft de strijd tegen de AVG/GDPR schijnbaar nog steeds niet opgegeven. De meest recente actie is het via een hogere rechter (OLG) klagen over de weigering van Tucows dochter EPAG een thick whois aan te houden. Verder vond ICANN dat de zaak zo belangrijk is dat het OLG maar om advies bij de hoogste Europese rechters (HvJ in Luxemburg) moest vragen.

Ook de rechters in Keulen hebben ICANN ongelijk gegeven (uitspraak). Zij voelen er niets voor om per bevel en met een dwangsom van 50.000 Euro EPAG te dwingen een thick WHOIS aan te houden. Omdat die beslissing los staat van de werking van de AVG/GDPR ziet men ook geen reden de zaak voor te leggen aan de rechters in Luxemburg.

ICANN mompelt op de website verdere stappen te overwegen en probeert ook nog via een lobby te AVG/GDPR om zeep te helpen. Kansen op succes waren en zijn niet groot. Groot is wel de imago schade, want steeds minder insiders lijken te begrijpen waar ICANN nu mee bezig is.

Brexit

Er is ook nieuws van het Brexit front. ECO heeft samen met 25 stakeholders uit de hosting en registrar sector (Geen Nederlanders bij betrokken!) een schriftelijke reactie opgesteld bedoeld voor de Europese Commissie (PDF). In het Engelse document wordt ingegaan op het voornemen Britse ondernemers en burgers na de Brexit datum toegang tot de EU domeinen te ontzeggen .

ISP Today heeft als een van de weinige publicaties in Europa hier al de nodige aandacht aan besteed. Niet in de laatste plaats omdat de impact van een dergelijke maatregel om meer gaat dan het doorhalen van +300.000 domeinnamen. Het ECO schrijven wijst onder ander op de volgende punten:

  • 8,5% van de EU name space is in het geding. Dat heeft serieuze consequenties voor de EURid organisatie;
  • Het verplicht opzeggen van contracten het Britse houders per 1-1-2021 is een probleem voor lang lopende contracten;
  • Onduidelijk is de scope. Wordt het Britse ondernemingen en burgers in het algemeen verboden een .EU te registreren, ook als ze in de EU gevestigd of woonachtig zijn;
  • Wat er moet gebeuren met ingetrokken namen is onbekend.

En zo zijn er nog wel de nodige punten door ECO opgesomd waar het namens de 25 ondertekenaars antwoord op wil hebben. Niet alle issues die het ziet klinken logisch, maar dat is bij dit soort processen onvermijdelijk.

Het blijft natuurlijk jammer en zelfs schadelijk dat er geen Nederlandse activiteit op dit vlak is.

Famous Four Media exit?

Tenslotte is er nog het nieuws over de gTLD registry Famous Four Media dat via Domainincite is bekend geworden. Deze partij heeft de 16 gTLDs overgedragen aan GRS Domains LTD.

Het lijkt een bijzondere operatie om de daily business voor loan, .win, .men, .bid, .stream, .review, .trade, .date, .party, .download, .science, .racing, .accountant, .faith, .webcam en .cricket. Over te dragen aan een nieuwe uitvoerder. Maar Domainincite heeft vastgesteld dat het niet meer is dan het overhevelen van de ene LTD naar een andere LTD die tot hetzelfde moederbedrijf horen, die overigens surseance van betaling heeft aangevraagd.

De vraag waarom dit is gedaan lijkt simpel te beantwoorden. FFM heeft de reputatie heel veel verkeerde klanten te trekken. Met formeel een nieuwe eigenaar kan afscheid worden genomen van de bestaande businessrules, waaronder het bijna voor niks aanbieden van domeinnamen.

Of een moederbedrijf dat zelf onder curatele staat deze wijzigingen kan doorvoeren en er een gezonde business van kan maken moet nog maar blijken. Vooralsnog is een groot deel van de 16 gTLDs maar op een manier bekend: van de blacklists.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.