Dot Telecity houdt op te bestaan, dot Baidu komt eraan

Dot-brand gTLDs zijn een onderwerp waarover ISP Today vaker schrijft. Het is een lastige materie. Een merk als TLD voeren klinkt leuk, maar de praktijk is koppiger. Het aantal actieve dot-brand gTLDs valt ook best tegen, afgelopen week werd bekend dat er nog eentje ophoudt te bestaan.

Dot Telecity

Telecity, sinds 2016 onderdeel van Equinix en als naam al grotendeels uit de markt verdwenen, is de 38ste houder van een dot-brand dat de handdoek in de ring gooit. Echt verbazen zal dat niet. Toch is het een goede case om langer bij stil te staan. Het begint namelijk bij de onvermijdelijke algemene vraag: waarom?

Waarom heeft Telecity ooit gemeend een dot-brand nodig te hebben? Was het idee elk van de 37 lokale en nationale vestiging op uniek herkenbare wijze te positioneren? Was dat alleen maar met een dot-brand mogelijk? Was het mail volume zo hoog dat dit een nieuwe kijk op communicatie rechtvaardigde? Het antwoord op al die vragen zal nooit kunnen worden achterhaald omdat de datacenter uitbater niet meer bestaat. Minder dan een jaar na het contract met Icann in kannen en kruiken was kwam Equinix voorbij en sindsdien is dot Telecity aan het verstoffen. Nul activiteit of toegevoegde waarde maar wel een jaarlijkse rekening, daarom heeft Icann nu het verzoek van Equinix ontvangen de registratie ongedaan te maken.

Dot Baidu

Het verhaal van dot Baidu is dan toch flink anders. De Chinese kolos heeft ongeveer even lang als Telecity de dot-brand. Er is in al die jaren iets meer mee gedaan, er zijn namelijk circa 7 domeinen geregistreerd, waarvan er 1 actief zou zijn. Dat is echter de huidige stand van zaken. Vorige week viel te lezen dat de Baidu organisatie toestemming heeft gekregen van de Chinese overheid het dot brand ook actief te gaan uitbaten.

Wat we kunnen verwachten weet niemand nog te zeggen, maar omdat Baidu de grootste zoekmachine in de VRC exploiteert ligt het voor de hand dat met name handelsactiviteiten onder dit dot-brand geschaard zullen gaan worden. Dat is een extra reden voor die grote Amerikaanse zoekmachine toch maar te proberen een voet tussen de Chinese deur te krijgen. Want als Baidu, dat al de lokale zoekmachinemarkt domineert, ook nog eens een optimaal te indexeren gTLD beheert dan is er voor de concurrentie weinig meer te scoren in de VRC.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.