E-afval een probleem?

Eerder dit jaar was ISP Today bij toen nog Evoswitch, inmiddels Iron Mountain, aanwezig. Daar werd door de Amsterdam Economic Board een studiemiddag georganiseerd over de life cycle van IT. Het rapport dat besproken werd is nog steeds niet gepubliceerd. Of dat komt door de genoemde cijfers is niet duidelijk.

Wat wel duidelijk werd en waarschijnlijk ook al bij de lezers van ISP Today bekend is, is dat de IT sector enorm veel e-afval produceert. Of het nu gaat om een defecte rekenmachine, een gesloopte harde schijf of een onbruikbare server, het gaat per bedrijf om heel veel kilo’s per jaar. Wat daar mee gebeurt is onderzocht. De bevindingen stemden niet tot tevredenheid. Nog steeds is een aanzienlijk deel van het afval niet te traceren, waarbij de vrees bestaat dat het ergens in Zuid Oost Azië of Afrika belandt.

Het is nog redelijk recente datum dat een oude computer of server als oud ijzer werd beschouwd. Als er een opkoper voor was dan was dat mooi meegenomen en anders ging het gewoon met het grofvuil mee. Inmiddels kan worden gesteld dat in de EU en de VS die houding is veranderd. Sterker nog het is een onderwerp waar niet alleen meer de directe IT gebruiker iets van vindt. Er zijn drie andere groepen die zich over het onderwerp buigen en dat elk vanuit een andere invalshoek doen.

Beleidsniveau – de politiek en ambtenaren

Belangrijk te weten is dat op “beleidsniveau” in de EU en ook in Den Haag e-afval wordt gezien als product dat veel waarde vertegenwoordigd door de grondstoffen die er in verwerkt zijn. Het recyclen daarvan zal een steeds hogere politieke en maatschappelijke prioriteit gaan krijgen. Recycling helpt minder afhankelijk te zijn van landen die we niet aardig vinden.

De leveranciers

De vendoren van hardware, die steeds zwaarder leunen op lease contracten of andere financieringsmodellen, hebben ook een eigen kijk op afgeschreven IT. Dat we een gestaag groeiende markt voor refurbished hardware zien ontstaan is geen toeval, elke manier de levensduur te rekken wordt aangegrepen.

De derde groep

Dan is er nog een derde groep die zich met e-afval bezighoudt. Dat is een gemêleerd gezelschap bestaande uit auditors, security experts en legal. Deze groepen hebben inmiddels ook een vinger in de pap. Zij bepalen mede wat er met oude elektronica wel en niet mag gebeuren. Het lekken van klantdata, intellectueel eigendom of businessplannen door het afdanken van oude hardware is een fout die makkelijk voorkomen kan worden en toch nog steeds te veel voorkomt, met alle dure gevolgen van dien.

De vraag of e-afval een probleem is hebben we daarmee beantwoord. Het is een probleem waarvoor oplossingen bestaan en nog een hoop verbeterd kan worden. Daarbij is het belangrijk te begrijpen dat het om veel meer gaat dan het focussen op het begrip afval. E-afval is in de eerste plaats een breed onderwerp waar steeds meer komt kijken.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.