E-mail te belangrijk om fout te interpreteren

Een aantal recent praktijkgevallen waarbij mail niet binnenkwam zijn aanleiding voor deze post. Mails met en zonder bijlages die niet aankomen of bijlages die niet geopend kunnen worden zijn irritant. De verzenders denken dan aan een brakke cliënt bij de ontvanger. Die heeft echter geen reden om daar aan te twijfelen. Op zoek naar een verklaring komen beiden vanzelf uit bij lijstjes met marktaandelen.

De meeste publicaties over het marktaandeel van e-mail cliënts komt uit de koker van e-mailverzendbedrijven. Een heel groot deel van de data waarover die beschikken heeft betrekking op de eigen business en het blijkt ook dat bijna overal de Amerikaanse markt redelijk dominant aanwezig is. Vandaar dat tot een paar jaar geleden in zoveel overzichten Yahoo een, voor ons onvoorstelbaar, hoge ranking had. Yahoo is ondertussen ook in de VS richting vergetelheid aan het opschuiven, maar daarvoor is er iets teruggekomen dat in Europa ook de wenkbrauwen doet fronzen: een bijzonder hoog aandeel van maillezers met apple devices.

Een goed voorbeeld daarvan is het bovenste deel van deze infographic. Een marktaandeel voor het lezen (moet dat trouwens niet zijn: openen?) van mails met een iPhone van 28% is alleen maar verklaarbaar voor wie de Amerikaanse markt kent.

De opsomming van de verhoudingen tussen mobiele cliënts, webmail en desktop (zie illustratie hieronder) is daarentegen minder problematisch. Daar zorgt immers het marktaandeel van een merk voor verstoring. De constatering dat 17% van de mails worden gelezen/geopend vanaf een desktop omgeving is best de moeite van het onthouden waard. Dat percentage is volgens deze bron stabiel en weet daarbij dat die bron een verzender is van nieuwsbrieven.

Iedereen die vermoedde dat mail via de desktop en dat betekent in dit geval een aparte cliënt, op sterven na dood is kan dat oordeel bijstellen. En er zou zelfs nog iets aan de hand kunnen zijn. De grafiek van mails geopend/gelezen via webmail neemt toe ten koste van de mobile cliënts.

Of hier sprake is van een scheiding tussen meer zakelijke mails, nieuwsbrieven die de cliënt en meer persoonlijke mails als webmail is niet bekend, terwijl dat om meerdere redenen een interessant onderscheid kan zijn (security policies omzeilen kan bijvoorbeeld een verklaring zijn).

E-mail is niet dood, maar mogelijk verandert het gebruik. Omdat het nog steeds een basisfunctionaliteit van elk (?) hostingpakket is verdient het in ieder geval enige aandacht. Concreet betekent dat: geloof niet elke rapportage, kijk na welke markt is onderzocht en of het om zakelijk of particulier gebruik gaat.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.