Echte kracht Cloudian blijkt niet uit de website

cloudian640400Termen als cloud en storage zijn ingeburgerd. Naast insiders uit de IT sector weet ook de gemiddelde burger wat er mee bedoeld kan worden. Inmiddels is het velen ook bekend dat het om containerbegrippen gaat. Dat achter cloud een hele reeks varianten schuil gaat en dat onder storage alles kan vallen van een diskette tot de meest geavanceerde cloud toepassing kan echter wel tot verwarring leiden.

Een voorbeeld van die spraakverwarring speelde recent bij een informele kennismaking met de CEO van Cloudian en de persoon verantwoordelijk voor EMEA. Dit is wederom een Amerikaanse onderneming die zich bezighoudt met storage, om precies te zijn met object storage based solutions. De eerder genoemde doorsnee consument raakt op dat punt waarschijnlijk het overzicht kwijt. Insiders daarentegen blijven rustig en zullen eerder op het puntje van de stoel gaan zitten. Object storage, dat is waar bedrijven als Facebook en Spotify op vertrouwen.

Cloudian, dat van oorsprong diensten levert aan zeer grote telco’s zoals NTT en Nifty in Japan, heeft sinds begin dit jaar Europa in het vizier. Wat het precies verkoopt, daarover ontstond na afloop van de kennismaking enige verwarring, hardware of software? De site is in dat opzicht niet super helder en leek niet geheel aan te sluiten op wat was verteld. Navraag leerde dat desgewenst in hardware kan worden voorzien, maar dat de focus echt ligt op het andere. Hier kun je dus op het verkeerde been worden gezet als je je beperkt tot slechts het bekijken van de website. Een ander punt waar ruimte zat was een opmerking die zijdelings werd gemaakt. De strekking was: door gebruik te maken van de AWS S3 API kan Cloudian 100% localisation bieden. Dat is belangrijk nieuws voor bedrijven die vanwege compliance en wettelijke kaders eisen moeten stellen aan de plekken waar de data staat opgeslagen, en dat zijn er in Europa meer dan menigeen zich realiseert. Dit lijkt op dit moment zelfs een USP te zijn, want niet alle aanbieders van cloud storage kunnen dat garanderen. Ook hier was navraag nodig. Enerzijds om te achterhalen of de boodschap wel was begrepen, anderzijds of men begreep dat hier iets onderbelicht was gebleven.

Cloudian is daarmee geen unicum. Het is een verschijnsel dat veel vendors die voor het eerst de grote plas oversteken betreft. Zij gaan er vanuit dat de EU en NL dezelfde informatiebehoefte hebben en dezelfde details verwachten als de US en passen de website niet aan voor onze regio’s. Gevolgen laten zich raden, helemaal als de (pre-) sales ook nog eens wordt gedaan door ingevlogen medewerkers. Cloudian heeft last van het eerste, het tweede gelukkig niet: voor het EMEA gebied is een Nederlander verantwoordelijk.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.