Een nieuw signaal rond fusies

Dit artikel gaat over een aantal meldingen rond het thema IT bij de mogelijke fusie van twee grote Duitse banken. Dat is totaal andere materie dan hosting en toch is het goed te weten wat er speelt.

Reacties

Een paar weken geleden maakten twee Duitse banken bekend gesprekken te zijn gestart die kunnen leiden tot een fusie. De Deutsche Bank (97.000 medewerkers) en Commerzbank (51.000 medewerkers) zijn beiden niet sterk en gezond. Een fusie zou dat kunnen veranderen. Een dergelijke melding leidt altijd tot veel reacties. Politici, vakbonden en de pers duiken op het onderwerp en proberen alle mogelijke scenario’s te duiden. De mogelijke voordelen worden genoemd, sommigen daarvan worden tegen het licht gehouden en kritische beoordeeld.

Ruggengraat

De reguliere pers en de vakbonden hebben vooral moeite met de mogelijke wegval van 30.000 banen. Een cijfer dat overigens uit de koker van de vakbonden komt, tot zover bekend zijn de gesprekken nog niet zo concreet dat dit soort “details” is benoemd. De vakbladen en reacties van analisten zijn voor de lezers van ISP Today veel interessanter dat het aantal banen. Wat er namelijk in meerdere titels staat te lezen is dat er vraagtekens worden gezet bij de ruggengraat van de beide banken – en dat is de IT.

Onderzoekers, maar ook de business weekbladen MM en WiWo, wijzen de lezers op twee belangrijke punten. De eerste is dat elk van de banken nog steeds worstelt met het integreren van de IT van een bank die ze eerder zelf hebben overgenomen. De kosten daarvan zijn hoog, de integratie loopt fors achter op de planning. Als tweede punt wordt genoemd de trackrecord van bedrijven die de besparingen doot het voegen van de IT aangrijpen om een fusie te rechtvaardigen. Daarbij komen vooral, maar niet uitsluitend, SAP gevallen aan de orde (zie ook link).

Ze geloven het niet

De conclusie is in alle artikelen gelijk: de journalisten geloven cijfers over structurele besparingen door de IT te voegen niet meer. Dat is een belangrijk signaal. Waarom ze dat het geval is weten ze ook goed uit te leggen. Een van de redenen, en dat mag eigenlijk niemand verbazen, is dat ze niet zien hoe een dergelijk omvangrijk traject, met aan alle kanten en in alle hoeken nog legacy, kan worden afgerond terwijl de schaarste op de IT arbeidsmarkt ongekend hoog is. Het is realiteitszin die niet alleen in de pers voorbij komt. Dat analisten, zoals Crisp Research, dit ook benoemen is echt opmerkelijk.

De impact van bovenstaande op hosters en datacenters in Nederland lijkt gering. Toch is er een iets dat kan worden meegenomen: fusies met veel legacy op de achtergrond en te weinig beschikbare handjes zijn niet alleen een kans, het is bij grotere omvang vooral een risico,

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.