Een werkplek moet aantrekkelijk zijn

Vorige week werd door de eigenaar van ISP Today de jaarlijkse Security Summit gehouden. Dat is een besloten bijeenkomst waar de tien belangrijkste aanbieders vrijuit praten over de trends in de markt. Een van de punten die opviel was de breed gedragen zorg over personeel.

Van de Security Summit wordt een verslag gemaakt dat in het Security Dossier 2018 wordt afgedrukt. Daar zullen alle on the record items worden behandeld, ook het personeelsvraagstuk. Bij dat laatste staan we nu al stil, omdat ISP Today vaak te horen krijgt van datacenters en hosters dat zij het erg lastig vinden om aan goed personeel te komen.

Afromen

De klacht dat er meer vraag is dan aanbod herkennen we allemaal. Voor een kleinere hoster is dat even zichtbaar als bij een Amerikaans datacenter. De security vendoren hebben exact het zelfde probleem. Wat zij, los van elkaar, doen is werk maken van het afromen van de universiteiten en hoge scholen. Dat is voor het werk van data analisten en dergelijke logisch. Daarvoor heb je hoog opgeleid personeel nodig en hoe eerder je die in beeld hebt des te beter. Voor de doorsnee hoster is dat niet echt een logische route. Dat komt deels omdat de skills die in deze tak van sport nodig zijn een academische titel niet direct nodig is.

Werkplek

Wat de security vendors nog meer doen is serieus aandacht besteden aan de werkplekken. Dat is een punt dat zo nadrukkelijk en uitgebreid op de summit werd besproken dat we het nu al delen met de lezers van ISP Today. Alles wat daar over werd gezegd laat zich samenvatten tot een krachtige zin: “als ik een aantrekkelijke werkgever wil zijn moet ik goede werkomstandigheden bieden en dat begint met een aansprekende werkplek.” Wat daar precies onder wordt verstaan zal in het verslag nog wel blijken. Voor nu merken we op dat alle security vendoren wezen op de distributeurs die exact het zelfde doen. Ook die hebben te maken met krapte op de arbeidsmarkt en zien dat suffige kantoren op verlaten industrie terreinen met deprimerende uitstraling niet bijdragen aan het vinden van personeel.

Aan de andere kant van het spectrum zitten de afnemers van security diensten, de partners, de resellers, het kanaal of hoe je dat ook wil noemen. Daar is die noodzaak tot het aantrekkelijker maken van de werkplek nog veel minder doorgedrongen. Dat is alle vendoren bekend. Sommigen maakten zich ook ook wel wat zorgen om en dat begrijpen we. Om aantrekkelijk te zijn voor personeel redt je het niet door alleen maar te kunnen wijzen op de nieuwste hardware en snelste verbindingen, dat is niet onderscheidend genoeg. De werkplek zelf verdient echt meer aandacht. Werken vanuit een verzakte schuur of een paar porta cabins klinkt leuk maar de sector hoort die fase inmiddels gepasseerd te zijn.

Dit is trouwens geen pleidooi voor marmer op de vloer en aan de wand, want ook dat schijnt niet te dusdanig te worden gewaardeerd dat de sollicitatiebrieven massaal binnenstromen.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.