Eerste ISPConnect keurmerk

Gisteren hebben we tijdens een bijeenkomst in Rotterdam aan domeinruimte.nl ons keurmerk uitgereikt. Daarmee is het bedrijf het eerste gecertificeerde lid. Het keurmerk is een kwaliteitszegel voor Internet Service Providers. Het geeft hun (potentiele) klanten zekerheid op een tal van belangrijke punten.

Toetsing en handhaving
Wat dit keurmerk anders dan andere keurmerken of sector-afspraken maakt, zijn de toetsing en handhaving. Er zijn natuurlijk al diverse afspraken en gedragscodes binnen de branche, echter bij géén van hen is er sprake van toetsing en handhaving. Een bedrijf dat ons keurmerk voert zal jaarlijks worden gecontroleerd.

Dit keurmerk betekent voor de sector een stuk professionalisering. Hier is volgens ons een sterke behoefte aan. Vanuit de branche, maar ook vanuit de klanten.

Serieuzer
Wij verwachten dat aangesloten bedrijven nog serieuzer zullen omgaan met zaken die voor klanten van groot belang zijn. Bijvoorbeeld het omgaan met persoonsgegevens, informatieverstrekking, enzovoort. Er zal een duidelijk onderscheid ontstaan tussen bedrijven die op een professionele manier bezig zijn, en bedrijven die het allemaal wat minder belangrijk vinden.

Er is steeds meer behoefte aan transparantie en kwaliteit. De markt ziet dit in, en probeert in deze groeiende vraag te voorzien door zich verder te professionaliseren.

ispcon_keurmerk_2

Koers
Als bestuursleden van ISPConnect zetten wij ons uiteraard in voor de belangen van de bij ons aangesloten leden. Wij proberen ons steentje bij te dragen aan de sector. Via de koers die we zijn ingeslagen, namelijk die van belangenbehartiging, professionalisering en samenwerking binnen de markt stimuleren en onze leden ondersteunen.

Elf aanvragen
Op dit moment lopen er zo’n elf aanvragen. Wij verwachten dat deze allemaal de komende weken door het certificeringstraject komen. Een en ander is afhankelijk van hoe snel deze bedrijven eventuele wijzigingen/aanpassingen doorvoeren.Robert Nieuwenhuijse
is directeur van Vircon. Hij is sinds 2007 bestuurslid van de branchevereniging ISPConnect, en maakt zich sterk voor de belangen van de sector. ISPConnect staat voor samenwerking, professionalisering en vertegenwoordiging van de sector.