Energielabel voor datacentra

Het begrip ‘duurzaamheid’ wordt sinds enige jaren steeds vaker gebruikt, ook in de internet- en hostingsector. Om het begrip verder te promoten is 11 november uitgeroepen tot dag van de duurzaamheid.

ISP Today stelde daarom een aantal vragen aan verschillende mensen in de sector. Wat betekent duurzaamheid voor jou persoonlijk? Merk je dat duurzaamheid tegenwoordig vaker onderwerp van gesprek is bij contact met de klant? En als uitsmijter: met wie zou je wel eens verder willen praten over dit onderwerp? Michiel Steltman (DHPA) en Pieter de Haer (Previder) reageerden op de vragen.

“Persoonlijk zie ik duurzaamheid als een gegeven,” zegt Steltman. “Er is een harde noodzaak om op een verantwoordelijke manier met onze natuurlijke middelen om te gaan. En daarmee is het thema een rode draad geworden bij het nemen van zowel zakelijke- als persoonlijke beslissingen.”

“Persoonlijk betekent het voor mij dat je bij het aanschaffen van producten of diensten ook bewust kijkt naar de gevolgen voor het milieu,” vertelt de Haer.

Goede ontwikkelingen
Volgens Steltman leveren de ontwikkelingen in onze branche een bijdrage aan duurzaamheid. “Het ‘nieuwe werken’ wordt mogelijk gemaakt door het groeiend aantal online services. Het vermindert noodzaak om te reizen en het reizen op piektijden. Daarmee wordt het wegennet efficiënter gebruikt en vermindert uitstoot.  Ook de schaalvergroting die we momenteel zien in de cloud, en de ontwikkeling van technologie zoals virtualisatie leidt tot optimalisatie van het gebruik van technische resources en energie. Datacenters hebben lagere PUE waarden dan ooit en het netto resultaat is daarmee veel beter dan verspreidde- en inefficiënte IT. Kortom, allemaal goede ontwikkelingen die zich naar mijn overtuiging zullen doorzetten.”

Duurzaamheid zelf aankaarten
De Haer geeft aan dat hij en zijn collega’s het onderwerp vaak zelf ter sprake te brengen. “Het is echter meestal geen onderwerp dat de klant zelf aankaart, of waar de klant eisen aan stelt. Er zijn twee uitzonderingen hierop. Overheidsorganisaties stellen eisen aan de duurzaamheid omdat dit beleidsmatig bepaald is. Daarnaast zijn er maatschappelijke organisaties, die uit ideëel oogpunt eisen stellen aan de duurzaamheid.”

Steltman ziet dat het thema duurzaamheid steeds vaker een rol speelt in gesprekken met klanten. “Klanten zullen steeds vaker hun steentje bijdragen door de keuze voor leveranciers die zich in positieve zin onderscheiden.”

Dialoog met mensen actief in het milieu
Verder lijkt het Steltman interessant en zinvol om de dialoog aan te gaan met mensen die actief bezig zijn met het milieu. “Ik zie nog te vaak dat men wantrouwend staat ten opzichte van technische ontwikkelingen, dus ik ben benieuwd hoe men tegen de groei van de online wereld aankijkt.”

Eisen stellen
De Haer zou graag eens verder willen praten met Melanie Schultz, de minister van infrastructuur en milieu. “Ik denk dat er eisen gesteld moeten worden aan de datacentra waarin bedrijven hun ICT omgeving plaatsen. Veel van de huidige datacentra, met name de kleinere die binnen de eigen organisaties staan, zijn niet erg duurzaam. Grote, moderne datacentra gaan veel efficiënter om met stroomverbruik en draaien veelal 100% op groene stroom. Zelfs wanneer een organisatie zelf een nieuw –klein- datacenter bouwt, is de milieubelasting nog altijd groter dan wanneer men ruimte huurt in een groot, milieuvriendelijk datacenter. Ik denk dat bedrijven meer gestimuleerd moeten worden om hun ICT omgeving in een datacenter te plaatsen, die voldoet aan bepaalde eisen voor duurzaamheid.”

Energielabel
“Wellicht moet er gedacht worden aan een energielabel voor datacentra, net zoals die er nu al is voor auto’s, woningen en apparaten,” vertelt de Haer. “Organisaties die hun ICT onderbrengen in een (intern of extern) datacenter met een A-label, krijgen belastingvoordeel.”

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.