Ervaringen en ontwikkelingen WiFi-4G onderzoek

Sinds juni oktober 2011 hebben SURFnet en KPN onderzoek gedaan naar de integratie van Wi-Fi en 4G-netwerken. Met diverse pilots bij een aantal onderwijsinstellingen is onderzocht op welke manieren het mogelijk is altijd en overal door te kunnen werken bij de overschakeling van de twee netwerktechnieken. Inmiddels zijn de eerste resultaten bekend en sprak ISP Today met Frans Panken, innovatiedeskundige bij SURFnet.

Onderzoek
In een driejarige samenwerkingsovereenkomst hebben KPN en SURFnet volgens Panken de meerwaarde van 4G ontdekt. “Het 4G-netwerk van KPN is direct gekoppeld aan het SURFnet-netwerk,” legt Panken uit. “Door middel van een speciaal, publiek toegankelijk APN komen gebruikers in de pilots direct op hun eigen instellingsnetwerk terecht. Hierdoor kunnen de deelnemers van de pilot gebruik maken van alle ICT-faciliteiten die zij ook  gebruiken als ze op de instelling zijn. De ICT-beheerder van een instelling kan zonder extra inspanning de toegang tot deze ICT-faciliteiten aanbieden via het 4G-netwerk.”

4G volop beschikbaar
Panken is vanaf het begin bij de samenwerking en de pilots betrokken geweest. “De start van de samenwerking is inmiddels zo’n anderhalf jaar geleden. In eerste instantie is een speciaal netwerk ingericht voor deze pilots. Hiervoor werden frequenties gebruikt die in 2010 zijn geveild. Na de multi-band veiling in december 2012 zijn we overgestapt op het productie-netwerk van KPN. Toen we begonnen met deze pilot waren er bijna geen 4G-devices beschikbaar. Inmiddels levert elke mobieltjesfabrikant de toestellen die geschikt zijn voor 4G. Ook de uitrol van het 4G-netwerk is heel snel gegaan; veel sneller dan bij GSM of bij UMTS. Nadat de frequenties voor UMTS beschikbaar waren, duurde het nog twee jaar voordat het gebruikt kon worden. Binnen enkele maanden nadat de 4G-frequenties waren geveild, konden al veel Nederlanders gebruik maken van een 4G-netwerk.”

Hotspot 2.0
Volgens Panken kunnen we nog veel ontwikkeling van de hardware- en netwerktechniek verwachten. “Toestellen zijn op dit moment zo geconfigureerd dat ze zo lang mogelijk verbinding proberen te houden met een Wi-Fi-netwerk. Ook als het Wi-Fi-signaal zwak is. Bij de overgang van Wi-Fi naar 4G zie je dat er tijdelijk geen verbinding meer is. Sommige applicaties ondervinden hier last van. Hierdoor hapert bijvoorbeeld een video-verbinding, of valt hij helemaal weg. Andere applicaties (zoals bijvoorbeeld Spotify) hebben een grote buffer ingebouwd waardoor je bij het streamen van data geen last ondervindt van de overgang van Wi-Fi en 4G. We zien wel dat er op dit gebied ook ontwikkeling is. Zo zijn de Hotspot 2.0-ontwikkelingen een stap in de goede richting. Zij zorgen voor de integratie van Wi-Fi en 3G- en 4G-netwerken. De tijd zal leren of dit voor iedereen leidt tot de gewenste naadloze overgang tussen de diverse radio netwerken. Eerste tests wijzen uit dat het ene toestel hier beter mee om gaat dan het andere.”

Hele keten bestuderen
Aan professionals in de ISP-sector wil Panken meegeven: “Beperk je niet tot één specifieke schakel maar bestudeer de hele keten en alle afhankelijkheden die het succes van die keten beïnvloeden. Binnen de 4G-activiteiten hebben diverse onderzoekers, docenten en studenten gebruik gemaakt van het 4G-netwerk en de koppeling met het netwerk van SURFnet voor het verrijken van hun onderwijs en/of hun onderzoek. Feedback van dergelijke activiteiten is belangrijk voor het creëren van de juiste netwerkbouwblokken. De interactie met die mensen heeft bijgedragen aan het behalen van de technische resultaten.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.