.EU na Brexit – nog anders dan gedacht

ISP Today was de eerste publicatie in Nederland die schreef over de impact van Brexit op de registratie van domeinnamen. De meeste aandacht is daarbij uitgegaan naar .EU, omdat dit het meest voor de hand liggende TLD is voor Britse ondernemers en burgers, buiten de eigen Britse en de generieke TLDs. En nog steeds is er reden de lezers te informeren over de laatste ontwikkelingen op dat terrein.

Terug in de tijd. Toen de Britten bij meerderheid aangaven de EU te willen verlaten was ECO een van de partijen die als eerste doorhad dat dit impact op de domeinnaam business zou hebben. In tal van EU lidstaten en voor .EU zelf geldt immers de verplichting EU burger of ondernemer te zijn. In de ophef over de echte grote klappen die zouden vallen (vertrek van de banken uit Londen trok meer aandacht) werd er daarna enige tijd niets meer over vernomen.

Dat veranderde begin dit jaar. De Europese Commissie publiceert alles dat over Brexit gaat, heel gedetailleerd per sector en product, zodat er van een echt transparant proces gesproken kan worden (dat is echt een compliment waard!). Op 28 maart verscheen de uitleg wat er volgens de EC gaat veranderen voor het registeren van .EU door Britse onderdanen en bedrijven (PDF). Wat daar staat is uiteraard ook door ISP Today beschreven. Deze keer was de aandacht in de main stream pers al een stuk groter. Velen in Europa en dus op de Britse eilanden hebben kunnen lezen dat de EC voornemens is de registratie op enige wijze te beëindigen. 380.000 domeinnamen kwamen daarmee in een vage, onbekende gevarenzone.

Dat EURID hier niet blij mee was is ook bekend. De registry heeft daar ook een duidelijk standpunt over ingenomen, wat nog steeds hier te lezen is. Daarna was het weer even stil en toen kwam het bericht dat de EC voorstelde een belangrijke horde die er voor .EU registraties bestaat te schrappen. Iedereen, niet alleen EU bewoners en bedrijven zouden moeten kunnen aanvragen. Daarmee leek op een makkelijke manier een fiks probleem te zijn opgelost.

Eind goed al goed?

Nee alles behalve dat. Vorige week verschenen via Britse blogs een bericht over een meeting tussen EURID en Britse registrars. Daar stond het EC schrijven van maart uiteraard hoog op de agenda. Het bericht spreekt van “general confusion” over de inhoud van dat document en daar is ook alle reden voor. EURID heeft de aanwezigen gewezen wat er op het spel staat als er voor 30 maart 2019 geen overeenkomst tussen Londen en Brussel is bereikt. Dat zouden nog steeds alle 380.000 namen “should be revoked without notice”. – dat is doorhalen zonder bericht vooraf. Dat staat haaks op de eerdere melding dat .EU voor iedereen wordt opengesteld.

Uitleg EURID

ISP Today heeft EURID om opheldering gevraagd en uit die reactie blijkt dat de Britse artikel waarschijnlijk in lijn is met wat op die sessie is besproken. De meeste aandacht – ook op ISP Today – is tot op heden uitgegaan naar de .EU domeinnaamhouder. EURID wijst erop dat in het schrijven van de EC staat echter ook genoemd dat Britse Registrars met consquenties rekening moeten houden.

In goed Nederlands: ook zij dreigen de pineut te worden. Die groep moeten nu dus heel hard gaan nadenken over een oplossing voor de namen die ze hebben geregistreerd maar na maart 2019 mogelijk niet meer kunnen en mogen onderhouden. Britse registrars, dat kan een eenpitter zijn, maar ook een bedrijf met tientallen medewerkers moeten dus een draaiboek opstellen “wat te doen met mijn .EU domeinklanten en business als het fout gaat”. Dat is voor enterprises al een hele klus, voor de domeinhandel een nog veel grotere opgave. Ze zullen op zoek moeten naar buitenlandse partners voor de overdracht. Misschien zit daar wel business in voor de Nederlandse bedrijven.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.