.EU regels gaan veranderen

Op 18 oktober is in Brussel document 13158/18 verschenen en dat gaat over de toekomst van .EU. Het gaat hierbij om een voorstel, wanneer dit wordt besloten en doorgevoerd is nog niet duidelijk.

Formeel is het een voorstel (Preparation for the informal trilogue) dat nu richting de Raad gaat. Daarna moet het Europees Parlement er nog naar kijken. Waar de Raad en EP het over gaan hebben is een document van 22 pagina’s (PDF) over het aanpassen van de regels en de governance van .EU. Dat krijgt uiteindelijk de vorm van een EU Verordening.

De inleiding noemt 4 punten die de “most important changes” zijn

  1. the Member States prefer that only a non-profit entity could act as the Registry;
  2. the Member States required a better definition of the advisory role of the .eu Multistakeholder Group and the representation of the Member States in it;
  3. the provisions on the WHOIS database are better aligned with the GDPR in order to enhance the protection of the personal data;
  4. the delegations wished to define the extent of the implementing powers of the Commission to establish the criteria and the selection procedure of the Registry.

Daarnaast zitten er nog wat andere voorstellen voor veranderingen in het document verwerkt. IE-Forum, dat op de melding wees heeft waarschijnlijk de belangrijkste genoemd:

Ook wordt het recht om een .eu-domein te registreren uitgebreid naar EU-burgers met een verblijfplaats buiten de EU.

Waar IE Forum en ook de het opstellers van het voorstel over zwijgen is de Brexit. Het voorstel dat nu is gepubliceerd maakt geen melding van het verruimen van de registratie mogelijkheden tot burgers en bedrijven buiten de EU. Met andere woorden voor een groot deel van de 380.000+ die volgens EURID door Britse burgers en bedrijven zijn geregistreerd is er geen oplossing te verwachten.

Het harde standpunt van de EC dat de registraties “should be revoked without notice” blijft dus vooralsnog nog van kracht.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.