Europese Commissie sloopt cloud barrières

EC-logo620387Eind vorige week heeft de Europese Commissie het strategiedocument voor een “digitale interne markt” (Link naar pdf versie) goedgekeurd en gepubliceerd. Bij het bespreken van dit document is de meeste aandacht van de vakpers uitgegaan naar aspecten als digitale rechten en handhaving en de complexe voorgeschiedenis.

Daardoor is er nog betrekkelijk weinig gewezen op een wat er meer uit te halen valt: de EC gaat namelijk ook (wederom?) met een Europees cloud initiatief komen. Dit zit grotendeels verwerkt in het betoog dat data binnen de EU zone vrij moet kunnen worden verwerkt en opgeslagen. De nu nog geldende geografisch beperkingen moeten worden opgegeven. Als streefdatum noemt de EC hiervoor “voor einde 2016”.

Als het document dat nu op tafel ligt zonder verdere aanpassingen de basis wordt voor het EU beleid op de digitale interne markt, betekent dat het nodige voor nationale aanbieders van clouddiensten, maar ook de conventionele hostingdiensten. Het wordt voor elke vorm van cloud, storage, hosting et cetera aanbieder nog makkelijker op de Nederlandse markt te opereren. Inschrijven op projecten of meedoen met aanbestedingen kan dan niet langer worden geweigerd op grond van lokale wetgeving die dat nu nog verbiedt of het niet accepteren van andersluidende ISO certificeringen! Aan de andere kant betekent dat natuurlijk ook dat het niet langer mogelijk is Nederlandse aanbieders elders in de EU te weren. Voor partijen die op zoek zijn naar nieuwe omzet en bereid zijn de grens over te steken moet dit, ondanks het geldende voorbehoud dat het besluitproces nog niet is afgerond, wel heel goed nieuws zijn.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.