Eurostat cijfers – toch weer een plus voor de Nederlandse internetsector

Flag_of_Europe-630420Gisteren maakte Eurostat, het Europese bureau waar alle statistische data van de lidstaten wordt verzameld, bekend (PDF) dat de industriële activiteit in de EU de afgelopen maand met 1,1% is afgenomen ten opzichte van de voorgaande maand. Dat is het soort informatie waar bankiers heel onrustig van kunnen worden. Een beetje krimp werk namelijk al snel door in de bereid te investeren (dus bij de bank geld te lenen) en om meer te consumeren (wat voor banken ook goed heet te zijn).

ISP Today houdt zich op dat niveau niet met de economie bezig, wat het wel doet is kijken of die kleine krimp ook terug te vinden is in de cijfers van andere sectoren en dan vooral de sectoren Telecommunications en Information Service Activities. En om te voorkomen dat we blindstaren op de impact van 1 maand, de zomer nog wel, is gekozen voor de weergave op kwartaal niveau. En zie: er valt inderdaad iets te zeggen over de ontwikkeling van de deze sectoren, die tezamen de “internetsector” behoorlijk afdekken. In ongeveer de helft van de EU is de afgelopen 2 kwartalen de omzetindex iets toegenomen, in de ander helft is die afgenomen. Als je 2010 op 100 stelt dan is in Nederland de index (ongecorrigeerd voor feestdagen et cetera) uitgekomen op 88.7 in Q1 en 87.6 in Q2. Het logische nieuws: de omzet in de telecomsector staat dus nog steeds onder druk (WhatsApp en verlaagde roaming) en die daling is het afgelopen kwartaal doorgegaan.

Nu de andere, en belangrijkere, component van de “internetsector”, de Information Service Activities. Wederom 2010 is waarde 100. In Q1 van dit jaar komt de omzet overeen met score 160.8 en in Q2 met 162.8. Het goede nieuws op basis van deze voorlopige cijfers is dus dat de sector gerekend naar omzet blijft groeien. Een bescheiden groei dat wel, als je ook heel goed kijkt zie je dat de groei ook steeds meer lijkt af te vlakken. Landen als Estland en Malta laten een veel sterkere groei zien, aan de andere kant de Luxemburgers en Belgen behoren tot het kleine groepje EU landen waarin dit deel van de economie al meerdere kwartalen achtereen krimpt. Een verklaring voor dat laatste is er niet, maar wie een goede suggestie heeft is welkom die bekend te maken.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.