FBI jaarverslag cybercrime

Vlak voor het weekend heeft de FBI het 2016 verslag over cybercrime uitgebracht. Dat is een onderzoek dat alleen maar betrekking heeft op online misdaad waar Amerikaanse burgers en bedrijven in voorkomen als lijdend voorwerp.

800 cybercrime meldingen per dag

De FBI baseert zich voor het onderzoek op de 298.728 aangiftes die zijn gedaan door Amerikanen, dat komt overeen met 800 per dag. Het grootste deel van de klachten heeft betrekking op het niet betalen en/of het niet leveren, gevolgd door datalekken en geld scams. Die scoorden hoger dan ransomware, CEO fraude en vormen van online afpersing. Dat op zich is al een opvallende constatering, net als de droge opmerking in het rapport dat de eerste twee wel fors zijn toegenomen. We weten immers via andere bronnen dat de USA de beste plek is om ransomware op los te laten. Kans op succes en betaalbereidheid is er schijnbaar hoger dan elders ter wereld.

Leeftijd

Als je kijkt naar de top klachten kan het niet anders of dat moet je in de leeftijden van de klagers terugvinden. En inderdaad, de groep 30-39 komt veel voor, net als de groep +60 jarigen. De eerste groep lijkt te linken aan de niet betalen/leveren. De ouderen aan de geld scams. Zonder meer opmerkelijk is wel dat de grootste schade zit bij een andere leeftijdsgroep. Met name de 40-49 jarigen laten zich – puur gebaseerd op de cijfers – voor veel hogere bedragen oplichten en bedriegen.

Schade

Alles bij elkaar opgeteld komt de FBI dat de Amerikanen vorig jaar $1,3 miljard schade hebben geleden door cybercrime. Dat is dus de bekende schade, die kun je afzetten tegen schattingen dat in Nederland de gehele cyberschade wel een 10 miljard Euro kan bedragen. Dat laatste cijfer omvat ook de prijs van niet productieve uren en deregelijke. Het FBI cijfers is wat dat betreft nog uiterst simpel: gewoon de direct geclaimde schade.

Het buitenland

In het Amerikaanse verslag zitten nog best een paar opmerkelijke feiten verstopt. Dat Nigeriaanse prinsen (419 fraude) er ondanks alle waarschuwingen in konden slagen $59 miljoen (gemeld!) te ontfutselen bewijst dat het nog steeds een lonende vorm van cybercriminaliteit is. Confidence/Romance Fraud is ook een categorie die opvalt. Maar liefst $219,8 miljoen schade door geld over te maken aan vermeende verre familie of Russische prinsessen die hun oma een kachel kado willen doen. Daar kun je ook het nodige van vinden.

Ten slotte Nederland. We worden niet genoemd in het rapport. Dat lijkt toch wel een goed signaal. We behoren in ieder geval niet tot de top 10 landen waarvan burgers bij de FBI hebben geklaagd. Zoals de illustratie laat zien moeten er dus minder dan 187 klachten van Nederlandse burgers door de FBI in ontvangst te zijn genomen.

Het rapport telt 28 pagina’s. Het is makkelijk leesbaar en waarschijnlijk heeft de kenner aan een kop koffie voldoende om het door te bladeren. Waarom hij dat zou moeten doen? Omdat met name de ranking van overlast helder is weergegeven. Dat overzicht is handig. Het helpt je, je zakenpartners en uiteraard ook je klanten awareness concreter te maken.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.