Gaat Dropbox naar een andere en eigen cloud?

dropbox64015Een bericht dat door alle aandacht voor Cebit en WHD wellicht de lezers van ISPtoday is ontgaan, maar dat wel iets is dat je moet weten. Afgelopen maandag heeft Dropbox op het eigen blog iets geschreven over de manier waarop het data opslaat. Dat is per definitie interessante materie, want Dropbox is een grootgebruiker, ja zelfs een van de eersten die S3 omarmden. Weten hoe Dropbox het doet helpt de achterliggende AWS processen beter te doorgronden.

En daar zou wel eens verandering in kunnen komen. Dropbox claimt namelijk inmiddels 90% van alle klantdata via een “own in-house storage system“ op te slaan. Daarachter lijkt te liggen het idee dat data gesplitst kan worden. Metadata en webservices doe je zelf, de files zelfs gaan naar AWS. Dropbox gaat in dat idee verder door AWS te vervangen voor eigen in-house storage.

De argumenten en verklaringen zijn lijken allemaal te duiden op een simpel argument: beheersbaarheid van de processen. Maar als je dieper graaft zie je nog een aantal andere redenen: Waar Dropbox mee bezig is heeft veel weg van een shift van 100% publieke naar een meer hybride omgeving waar ook echte private cloud aspecten in verweven (kunnen) zitten. Dat is dan weer logisch als je weet dat men toch vooral meer betalende klanten wil binnen halen, bedrijven dus en die stellen zoals bekend eisen.

Een ander argument dat best interessant is en op Siliconangle staat genoemd luidt (vertaald): er is een omslagpunt waarbij de incrementele kosten dalen als je overstapt van cloud naar eigen infra.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.