Gaat het dan toch nog wat worden dat IPv6?

ISP Today heeft in het verleden de nodige aandacht besteed aan IPv6. De minimale aandacht in de markt voor het onderwerp was een van de redenen dat te doen. Veel geholpen heeft dan niet. Nederland is naar IPv6 gebruik gerekend in het beste geval een middenmoter. Blijft dat nog zo of is er een lichtpuntje zichtbaar.

Om IPv6 van de grond te krijgen is er in Nederland te lang te weinig gedaan. Door een effectieve lobby van de grootste consumenten providers in Nederland heeft de overheid (Min EZ) namelijk afgezien enige druk op dat soort partijen uit te oefenen. Alleen het bedrijfsleven mocht de taak op zich nemen IPv6 te gaan uitrollen en implementeren. Het idee daarachter was waarschijnlijk dat als het aanbod er eenmaal zou zijn de vraag wel zou volgen. Een idee dat haaks staat op de succesvolle uitrol van internet in Nederland, dat is namelijk vooral door vraag gegroeid.

IPv6 moest dus door het bedrijfsleven worden gepusht, ook door providers en datacenters. Dat die bij de clubjes die hier incidenteel (want er was amper budget) over bijeenkwamen amper vertegenwoordigd waren zal niemand verrassen. De speciale IPv6 taskforce is vorig jaar opgeheven en in iets anders opgegaan. Daarmee blijft het belang van IPv6 onderbelicht en ondergewaardeerd. Hoewel?

Eind vorige week werd ISP Today getipt over een teken van leven bij VNG. Daar wordt aan de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) gewerkt. Daarvoor wordt een IP -Netwerk Specialist IPv6 gezocht. In de vacature staat (letterlijke tekst)

een veilige, samenhangende digitale infrastructuur die bestaat uit verschillende componenten. Door gebruik te maken van GGI werken gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere overheden beter, veiliger en makkelijker samen.

En nu komt het

De invoering van IPv6 als standaard internet adresprotocol voor gemeenten is één van de bouwstenen van de GGI. Om ook in de toekomst bereikbaar te blijven moeten gemeenten hun websites en mailservers ook via IPv6 ontsluiten. In een latere fase zullen de interne netwerken en ICT-systemen van gemeenten worden omgebouwd naar IPv6.

Momenteel zijn al ca. 100 gemeenten via IPv6 extern bereikbaar. Om tijdig voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen wordt ernaar gestreefd om eind 2019 minimaal 80% van alle gemeentelijke websites en mailservers via IPv6 bereikbaar te maken.

Het lijkt zowaar dat de lokale overheid nu eindelijk het licht heeft gezien. Na Alkmaar dat jarenlange de enige IPv6 bekende gemeente was blijken er nu al 100 gemeenten iets met IPv6 gedaan te hebben. De ambitie is goed. Zal hierdoor dan eindelijk IPv6 de juiste aandacht krijgen, worden nu dan ook alle hosters in Nederland wakker die nog steeds IPv4 only diensten aanbieden (ja die zijn er echt!) en last but not least gaan dan nu eindelijk die twee grote consumenten aanbieders overstag?

We zullen het merken of 2019 het jaar wordt dat het eindelijk wat wordt dat IPv6.

(Europa kaart afkomstig van Cisco)

 

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.