Geoptimaliseerd cloud gebruik voorwaarde voor succes?

cloudmainstreamidcciscoBij Cisco was er recent behoefte aan weer eens een onderzoek. IDC is hiervoor in de arm genomen. Dat constateerde (schokkend!) dat cloud mainstream wordt, maar dat er nog wel wat aandachtspunten zijn. Dat is beschreven in een 20 slides tellende presentatie die de antwoorden van ruim 11.000 respondenten weergeeft. 27% van de antwoorden komt uit de EMEA, daarmee zijn de uitkomsten deels in te schalen als “ook voor ons land van toepassing”. Omdat 34% van de enquêtes is gehouden bij bedrijven met meer dan 1.000 medewerkers is die toepasbaarheid weer wat geringer, Nederland heeft immers niet zo heel erg veel bedrijven met een dergelijke omvang.

Ondanks deze slagen om de arm is de constatering dat er overal steeds meer belangstelling voor cloud komt goed te begrijpen. Wereldwijd zegt 68% nu iets met cloud te doen, dat was een jaar nog 42%. Evenzo zal het weinigen verbazen dat vooral hybride cloud top of mind is bij de beslissers. Los van wat er precies onder verstaan wordt (levert ook leuke uitkomsten op trouwens) schat 73% in dat het bedrijf iets met hybride doet of gaat doen.

De bevindingen draaien echter vooral om de vraag hoe wel optimized de cloud strategie van de bedrijven is. Die vraag is uiterst valide. Wie met zijn klanten, leveranciers of zelfs concullega’s wel eens over exact dat onderwerp praat kan vaststellen dat daar de meningen namelijk heel snel uiteen kunnen lopen, zelfs als je je beperkt tot begrippen als compleet, wat iets anders kan betekenen dan optimized. Net als dat hybride een vaag, breed begrip is kan cloud strategie dat namelijk ook zijn. Dat Cisco op basis van de IDC meting de melding de wereld in stuurt dat wel 22% van de bedrijven compleet geen cloud strategie heeft en slechts 31% daar op enige wijze een invulling, met optimized als hoogste classificatie, aan heeft gegeven zegt zonder verdere context namelijk niets.

Beweringen dat het hebben van een alomvattende cloud strategie bijdraagt aan betere resultaten, minder kosten, meer klanten zijn namelijk met de nodige korrels zout te nemen. Wat IDC en Cisco namelijk niet melden: bedrijven de nadenken over een cloud strategie zijn waarschijnlijk ook gewend over andere processen na te denken. En dat is een heel belangrijke voorwaarde om goede resultaten te behalen. De suggestie dat een geoptimaliseerde cloud strategie de enige voorwaarde is voor alles en nog wat is echt onzin.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.