GoDaddy en AWS gaan samenwerken. Wat vinden we daarvan?

Vlak voor de paasdagen kwam AWS met een ronkend persbericht dat in Nederland amper is opgevallen. Deels komt dat door de timing, deels ook omdat het primair bedoeld leek te zijn voor de Amerikaanse markt. Het gaat over samenwerking met GoDaddy. ISP Today las de melding, een eerste reactie daarop en besloot de case voor te leggen aan twee deskundigen.

AWS doet de communicatie

Wat echt opvalt is dat GoDaddy zelf niet meer de moeite heeft genomen met een eigen versie van het persbericht te komen. De Texanen laten het aan AWS over om bekend te maken dat de grootste hoster ter wereld een groot deel van de business vanuit AWS gaat aanbieden. Een groot deel, maar niet alles. Dat was dan ook de eerste vraag die Larik-Jan Verschuren van Fundaments kreeg voorgelegd. Na Verschuren is nog met Bart Veldhuis van Weolcan over deze zaak gesproken. We hebben deze twee personen gevraagd, omdat zij in het verleden al bewezen hebben op basis van kennis over marktontwikkelingen te kunnen praten, zonder daarbij verkapte sales pitches af te steken. Nadat de twee waren gepolst voor een reactie volgde er nog een tweede melding over de samenwerking. Daarbij kwamen details naar voren die onderstrepen dat hier echt wel wat aan de hand is. Die is uiteraard nog gedeeld met de twee deskundigen.

Technisch niet complex

Verschuren: “het lijkt mij logisch dat GoDaddy de echte kritische data in eigen beheer houdt. Klantgegevens, management tooling en dergelijke zijn dan de zaken waar ik het eerst aan denk.” Op de vraag of hij een dergelijke deal eerder is tegengekomen antwoordde Verschuren dat dat niet het geval was. “GoDaddy is een grote speler, dus dus zal ook alleen maar gaan samenwerken met een andere grote aanbieder. Het is inderdaad zo dat olifanten het met olifanten doen. Ik heb niet eerder gehoord van iets van vergelijkbare omvang.” Dat het bij kleinere spelers voorkomt is iets dat goed mogelijk is. Technisch gezien is het migreren van eigen datacenter of colo naar een cloudplatform volgens Verschuren niet bijzonder complex. Het is eerder zo dat daar minder over gecommuniceerd wordt zoals AWS het doet.

Win-Win

Het tweede bericht van AWS dat meer details noemde van de deal was het volgende waar Verschuren op reageerde. GoDaddy wordt opgenomen in de AWS marketplace, waardoor via AWS bijvoorbeeld managed WordPress besteld kan worden. Daarover had Verschuren ook een duidelijke mening: “zoals ik het lees krijgt GoDaddy hierdoor in een keer mondiale presence. Zonder in elk land een eigen kantoor te moeten openen en marketing te bedrijven worden ze maximaal zichtbaar. AWS ziet een markt die ze voorheen niet hebben kunnen of willen bedienen. Ja dit lijkt mij een echte win-win situatie.”

Reciprociteit en optimalisatie

Veldhuis onderschreef de mening van Verschuren “GoDaddy gaat niet dat een ‘gewone’ klant worden. “Ze gaan een partnership aan waarbij AWS dus oa de managed WordPress en GoCentral diensten bij GoDaddy gaat inkopen. Mooi voorbeeld van reciprociteit in de dienstverlening. Dit zijn diensten die AWS nu niet levert en waar zeker wel vraag naar is.” Verder merkte hij op dat samenwerking met AWS voor GoDaddy gelijk staat aan het “simpelweg optimaliseren van de kosten en verbeteren van de geografische spreiding.”

GoDaddy, dat ooit met veel herrie aankondigde de Nederlandse markt te gaan bestormen om daarna compleet onzichtbaar te blijven, maakt het met deze meerjarige deal mogelijk hier en elders met meer succes voet aan de grond te krijgen. Om die reden is het een ontwikkeling die onthouden en gevolgd moet worden.

Of dit een opstapje is naar de overname van GoDaddy door AWS is logisch voer voor speculatie, wellicht dat daar later nog op teruggekomen kan of moet worden.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.