Greenpeace over de footprint van o.a. datacenters

Dinsdag heeft Greenpeace een onderzoek gepresenteerd naar het energieverbruik van een groot aantal IT bedrijven. Het onderzoek richt zich op de VS, China, Zuid Korea en Taiwan. Dat klinkt als een ver van je bed show en toch loont het de moeite ook als Europese of Nederlandse IT ondernemer daar kennis van te nemen.

De voornaamste reden dat te doen is dat er gewoon heel veel informatie in het 102 pagina’s tellende pdf is opgenomen waar je van kunt leren. Zo is er om te beginnen niet alleen naar datacenters gekeken. Er is een goede onderverdeling gemaakt naar type onderneming, datacenters zijn gescheiden (waar mogelijk) van CDN’s facilitators en contentvergaarders en distributeurs als Netflix en Facebook worden evenmin op een hoop gegooid. Klinkt makkelijk, maar er zijn genoeg rapporten van duur betaalde consultants te vinden die daar al hopeloos de mist in gaan.

Wat verder wel leuk is, is te zien wie de early adaptors zijn, wie de laggards en bij wie er een gat gaapt tussen belofte en realiteit. Om dat laatste krijgt Amazon een tik op de vingers, het bedrijf claimt groener en duurzamer te zijn (op het gebied van energieverbruik) dan achterhaald kan worden. Het lijstje met van bedrijven met 100% Renewable Energy Commitments dient (zie illustratie ) kan dus iets anders laten zien dan wat de Greenpeacers hebben achterhaald. Daarmee kom je uit op een punt dat geldt als rode draad door het verhaal: Energy Transparancy – wat zeggen de bedrijven te doen en in hoeverre is dat toetsbaar. Weet daarbij dat menig genoemd bedrijf beursgenoteerd is en alleen daarom al dient te weten wat onder transparancy verstaan moet worden. Greenpeace helpt hen, en de lezer, op dit punt nog wel even door de drie hoofdmotieven te noemen voor die 100% te gaan:

  • De kosten van renewable contracten zijn hard gedaald (vorig jaar was het moment dat energie opgewekt met zonnecellen voor het eerst onder die van windmolens dook – bron);
  • het is goed voor je Brand Reputation;
  • en tenslotte: steeds meer klanten roepen dat ze er mee bezig zijn en eisen dat dus ook van de IT leveranciers.

Over de transparantie valt in de PDF een hoop te lezen en het is zeker iets waar ook in Nederland nog vaker bij stilgestaan kan worden. Ben je echt net zo verduurzaamd als dat je claimt? Waar worden dan de gaten in je betoog geschoten als iemand dit rapport heeft gelezen en hoe is je eigen business dan gepositioneerd ten opzicht van een paar grote wereldspelers. Je zult snel zien dat AWS niet de enige is die daar punten laat liggen, IBM is in de Amerikaanse context voorbeeld van een partij die nog de nodige achterstand heeft weg te werken. Overigens komt die mindere score ook omdat de nieuwbouw plannen van dit soort partijen te onduidelijk zijn over de energie die benut gaat worden.

Tenslotte is dat, die nieuwbouw dus, boeiende materie, waar je als Nederlandse ondernemer eens naar mag kijken. Een overzicht van de bouw-hotspots op basis van energieverbruik (volgens het TU / Hivos rapport uit 2014 heeft Google Eemshaven 120 MW) geeft aan wat daar in de steigers staat: dat is echt heel erg veel!

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.