Groei, groei en nog eens groei!

In november publiceerde Cisco voor de vierde keer de Global Cloud Index, waarin ze voorspellen dat het datacenterverkeer tot 2018 bijna zal verdrievoudigen. Wij vroegen Robin Verlangen (Alticom datacenters), Ronald Voermans (Global-e Datacenter), Patrick van der Wilt (EvoSwitch) en Michael van den Assem (Interxion Nederland) naar hun kijk op de groei in datacenterland.

De groei van datacenters en het verkeer dat ze afhandelen lijkt niet te stoppen. Hoe zie jij deze ontwikkeling?

Robin Verlangen verwacht dat in de komende jaren de groei zeker nog verder zal gaan toenemen. “Steeds vaker vormt IT een elementair onderdeel van de bedrijfsvoering. Bedrijven zien ook steeds vaker in dat niet een brand, maar verlies van data tot een faillissement kan leiden en kiezen daarom voor een betere, veiligere en externe opslag. Daarnaast zorgt de algemene acceptatie van de Cloud en het zogenaamde Internet of Things voor een enorme groei van dataverkeer en -opslag in de komende jaren.”

Ronald Voermans verwacht dat de groei van het aantal datacentra in de komende 2 tot 3 jaar verder zal toenemen. “Daarnaast denk ik dat er ook steeds meer zogenaamde megadatacentra zullen komen, wat uiteindelijk ten koste zal gaan van de middelgrote datacentra. Ik verwacht dat er nog wel een concurrentieslag zal komen. Op de lange termijn verwacht ik dan ook eigenlijk juist een afname van het aantal datacentra, maar nog steeds een groei in datacenter-oppervlakte. Dit wordt onder andere bevestigd in een onderzoek van IDC. Overigens denk ik dat er nog steeds een groeiende vraag is naar datacenterruimte bij regionale datacentra. Ik denk dat met name het MKB nog niet de volledige overstap gaat maken naar een (public) cloud-oplossing en bij uitbesteding van ICT toch nog zal kiezen voor een lokaal opererende automatiseerder/datacenter.”

Patrick van der Wilt ziet zowel groei van data en groei van het verkeer bij zijn klanten stijgen. “Dit vertaalt zich bij ons in snel groeiende internationale vraag, hogere kW-capaciteit per cabinet – of meerdere cabinets, al naar gelang de klant hi-density servers gebruikt of niet – en we zien zowel groei in het aantal cross connects naar onze netwerk partners en upgrades van de network equipment van diezelfde netwerk partners.”

Michael van den Assem vindt de ontwikkelingen hard gaan en Nederland een unieke positie hebben, doordat een groot aantal Trans-Atlantische onderzeese kabels hier aan land komen. “Nederland is hierdoor een ideale hub voor transport naar Europa en functioneert echt als ‘Digital gateway to Europe’. Daarbij komt dat in het licht van de discussies over dataprivacy grote cloud providers bezig zijn hun beleid aan te passen als het gaat om de vestigingsplaats van hun datacenters. Klanten willen dat hun data minder toegankelijk zijn voor de Amerikaanse inlichtingenorganisaties en geheime diensten. Om in deze behoefte te voorzien zetten cloud providers in op meerdere datacenters in meerdere landen verspreid over de wereld. Het directe gevolg is een toename in de vraag naar datacentercapaciteit in Europa en zeker ook in Nederland.”

Volgens de Global Cloud Index van Cisco zal de traffic verdriedubbelen tot 2018. Denk je dat deze voorspelling klopt?

“Ik heb helaas geen glazen bol, maar ik ben inderdaad ook van mening dat de traffic in de komende jaren aanzienlijk zal toenemen,”vertelt Verlangen. “Of dat een verdubbeling of een verdriedubbeling zal zijn, hangt van veel factoren af. Met name de gebruiker zelf en de techniek waarmee de gebruiker gefaciliteerd wordt, zijn daarbij van belang. Het werken in de Cloud en het Internet of Things speelt ook daarbij een belangrijke rol. Zo zien we nu al dagelijks de traffic groeien. Onder andere door de toegenomen hoeveelheid apparaten en instrumenten die ‘zelf inbellen’. Bijvoorbeeld voor een servicebeurt of een alarmsituatie.”

“Kijkend naar de groei in dataverkeer herken ik de trend van Cisco,” zegt Voermans. “Wij zien ook een behoorlijke groei in het dataverkeer; dit wordt mede gevoed door het feit dat steeds meer bedrijven maar ook huishoudens beschikken over breedbandige verbindingen met steeds hogere bandbreedtes. Daarnaast zie je dat steeds meer diensten online worden afgenomen; denk aan diensten als iCloud, Spotify en Netflix.”

“Ik denk dat de voorspelling van Cisco klopt,” laat Van der Wilt weten. “Ik denk wel dat er regionale verschillen zullen zijn in het eerder of later behalen van deze verdrievoudiging. In de VS is men verder met Cloud-adoptie dan bijvoorbeeld in Europa of Azië. Cloud en video zijn de meest voorname drivers en zorgen voor een snelle toename van het aantal Datacenter Connected Devices en het verkeer in de komende jaren.” Dit is zichtbaar in de ontwikkeling van de hoeveelheid verkeer als ook in het snel groeiende aantal verbindingen (cross connects) binnen onze datacenters.”

Ook Van den Assem denkt dat de cloud voor een blijvende groei zorgt. “In Europa gaan steeds meer enterprises over op de cloud. Recent hebben wij een onderzoek onder 400 Europese Cloud- en Hostingproviders gehouden dat laat zien dat de vraag naar cloud-diensten, zoals IaaS en SaaS, de vraag naar traditionele hostingdiensten dit jaar voor het eerst overstijgt. Waar vorig jaar 36 procent van de respondenten een sterk toenemende vraag naar IaaS constateerde, is dat dit jaar 43 procent. In lijn hiermee beschouwt nog maar 23 procent van de respondenten de vraag naar traditionele hostingdiensten als de belangrijkste voor hun bedrijf, terwijl een jaar eerder 56 procent van de ondervraagden deze mening nog was toegedaan. Daarbij verwachten zij dat het deel van de omzet voortkomend uit cloud-diensten blijft groeien. 12 procent van de respondenten geeft aan dat vorig jaar 60 procent of meer van hun omzet voortkwam uit IaaS, terwijl twee keer zo veel respondenten dit percentage noemen als het gaat om hun verwachting voor 2016. Dit resultaat wordt ook onderschreven door de analisten van IDC, die voorspellen dat de markt van enterprise cloud-diensten richting 2018 een samengestelde jaarlijkse groei laat zien van 24,8 procent.”

Wat kan je vertellen over de groei in jouw datacenter en is deze groeibehoefte ook te zien bij je klanten?

“In relatie tot de eerste vraag zal de wens naar kleinschalige, autonome en flexibele ICT-oplossingen groeien,” geeft Verlangen aan. “Nieuwe techniek maakt het soms mogelijk om met minder ruimte de dezelfde workload af te handelen. Klanten willen graag meer flexibiliteit in hun ICT-infrastructuur. Bedrijven kiezen voor een leverancier die meebeweegt met de groei en ambities van bedrijven.

Nieuwe, kleinere apparatuur is vaak tot veel meer in staat dan een paar jaar geleden, maar daar is ook vaak weer meer energie voor nodig. Meer vermogen per rack kunnen leveren zal dus ook van belang zijn. Vrijwel parallel groeit het bewustzijn van energieverbruik en gaat de mate van efficiency van een datacenter ook belangrijker worden. Rackprijs is natuurlijk belangrijk, maar het stroomverbruik vele malen meer. Steeds meer klanten beseffen dat en wij doen er dan ook alles aan om zo efficient mogelijk met energie om te gaan.”

Relatief onderbelicht is volgens Verlangen de toenemende risico-omvang. “Als de capaciteit per m2 toeneemt, zal ook de afhankelijkheid cq. afbreuk risico per m2 toenemen. De impact van een eventuele calamiteit op een grote, volledig ingerichte zaal zal dus vele malen omvangrijke zijn dan de impact op een kleinere autonome cel.  Onze 24 mediatorens hebben zo’n (autonome) cellenstructuur. Elke verdieping is dus eigenlijk een volledig zelfstandig datacenter van 12 tot 22 racks.”

“Ons AMS1-datacenter staat bekend om de grote hoeveelheid hosting- en cloud provider klanten,” weet Van der Wilt. “Wij zien deze behoefte in onze faciliteiten in zowel Nederland als de VS dus duidelijk naar voren komen. Niet alleen bij bestaande klanten, maar ook bij de werving van nieuwe klanten in het Cloudsegment. Dit segment is een van de belangrijkste aanjagers van de vraag naar datacentercapaciteit, mede in combinatie met het ‘ECOsysteem’ dat wij onze klanten kunnen bieden en de ICT-infrastructuur waarover we als Nederland beschikken.

“De groeiende behoefte aan kwalitatief hoogwaardige colocatie zien wij zeker bij onze klanten,” vertelt Van den Assem. “De bouw van ons nieuwste datacenter op Schiphol-Rijk, AMS7, ronden wij dan ook versneld af om op adequate wijze invulling te geven aan de nieuwe orders van klanten. Daarnaast is het elektrisch vermogen dat beschikbaar komt voor klanten uitgebreid met 15 MW. De eerste drie fasen zijn inmiddels in gebruik. Ook heeft de toename van het wereldwijde data verkeer invloed op onze groei, omdat dit de doorontwikkeling van de platforms van partijen als Amazon, Google, Microsoft, Apple en Facebook als gevolg heeft, wat zal leiden tot de bouw van meer hyperscale datacenters. Dit is ook gunstig. Je kan die hyperscale datacenters namelijk zien als centrale magazijnen, maar dan is er nog steeds contact met hun eindgebruikers nodig. Daarvoor gebruiken ze onze datacenters weer. Wij zijn het winkelcentrum, waar de vele carriers de consumenten verbinden met deze aanbieders.”

Wat wil je tot slot meegeven aan de Nederlandse datacenter-professionals en –bedrijven?

“Ik ben er van overtuigd dat we met elkaar in een groeiende en boeiende markt zitten,” zegt Verlangen. “De roep om professionele data management-oplossingen wordt per dag groter. Nederland heeft van oudsher hoog opgeleid personeel, een hoge acceptatie en penetratie van ICT in de dagelijkse bedrijfsvoeringen en we gaan zorgvuldig om met privacy en veiligheid.  Kortom, belangrijke ingrediënten om in een relatieve jonge markt een belangrijke rol te gaan spelen als het gaat om bijvoorbeeld regelgeving, kwaliteitswaarborgen. Op het gebied van transport en opslag heeft Nederland altijd al een grote rol gespeeld. Die activiteiten hebben als het ware altijd al in ons DNA gezeten. Laten we onze toonaangevende rol van weleer nu ook ik weer oppakken in dit digitale tijdperk. En met de kennis en ervaring die we nu al hebben op het gebied van Data management liggen er wellicht ook nog mooie kansen op het gebied van het ontwikkelen van producten en toepassingen.”

De grote groei van data betekent volgens Van der Wilt natuurlijk ook een groeiende energiebehoefte van de datacenterbranche in Nederland en in de regio Groot-Amsterdam in het bijzonder. “Nederland beschikt over alle ingrediënten voor een zeer sterke IT infrastructuur die de komende jaren een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van onze economie en welvaart. Dit is vergelijkbaar met de rol van Schiphol Airport en de Rotterdamse Haven voor de Nederlandse economie. Hierom is het zaak dat de branche samenkomt om onze belangen ten aanzien van beschikbaarheid van o.a. duurzame energie te behartigen, en (lokale) overheden het belang van onze sector voor de economie te verdedigen zodat we het maximale rendement voor Nederland kunnen realiseren.”

“Het is belangrijk dat we als sector aandacht besteden aan educatie,”vindt Van den Assem. “Nederland vervult een mainport functie voor de digitale infrastructuur, en Amsterdam in het bijzonder. Amsterdam is op dit moment binnen Europa één van de snelst groeiende locaties voor datacenters en heeft bovendien met de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) een internetknooppunt van wereldformaat. Om deze mainportfunctie ook in de toekomst te behouden, is het nodig dat we voldoende hoogopgeleide IT’ers opleiden én behouden voor onze eigen arbeidsmarkt. Een mooi voorbeeld is de Cloud-University die nu wordt opgezet door de industrie, dit zijn initiatieven die we als sector moeten toejuichen én mogelijk maken.”

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.