Heffing op professionele servers door Stichting Thuiskopie

Bij ISP Today zijn we getipt over facturen van hardware distributeurs die vanuit overheidswegen verplicht de BUMA/STEMRA-thuiskopieheffing op professionele servers doorberekenen. Wij vroegen diverse sectorgenoten om een reactie. Velen zijn nog niet met het issue bekend. Wido Potters (BIT), Mart van Santen (Greenhost) en Dennis Wijnberg (Oxilion) reageren.

Heffing op systeem zonder disken
Potters vertelt dat zijn datacenterbedrijf inderdaad facturen heeft gekregen waarin thuiskopieheffingen op servers en storagesystemen worden doorberekend. “Volgens onze distributeur wordt de heffing vanuit de thuiskopieregeling op deze systemen gezet, ook als er geen disken of geheugen in zit. Wij betalen per server of storagesysteem éénmalig € 5,- ongeacht HD-, SSD- of RAM-capaciteit van het systeem. Voor losse disken wordt geen heffing betaald.”

Dennis Wijnberg

Dennis Wijnberg

Datadragers
Wijnberg geeft aan dit hij dit soort facturen nog niet heeft gekregen. “Wel hebben we van hardwareleveranciers te horen gekregen dat ze een thuiskopieheffing in rekening gaan brengen op bepaalde artikelen.” Hij is verder erg benieuwd naar de onderbouwing van de heffing op servers zonder storage. “Een heffing op datadragers begrijp ik wel, even los van wat ik daarvan vind, maar ik zou benieuwd zijn naar de motivatie om te heffen op iets anders dan datadragers.”

Professioneel gebruiker
Potters dook verder de materie in en ontdekte nog een aantal eigenaardigheden van de nieuwe thuiskopieregeling. “Als professioneel gebruiker ben je uitgesloten van de thuiskopieheffing. Daarbij is het interessant dat op spelcomputers met harde schijf geen thuiskopieheffing wordt gezet, terwijl dat bij uitstek apparaten zijn die niet voor ‘professioneel gebruik’ worden ingezet. Terwijl er voor servers en grote storagesystemen wel betaald moet worden,” geeft hij aan.

Stichting de Thuiskopie geeft twee manieren aan waarmee je ervoor kan zorgen dat je niet betaalt:

1. Restitutie vragen voor het betaalde via de Thuiskopie-website. De kosten van restitutie bedragen € 8,50, de heffing echter is € 5,-. Telefonisch heeft de stichting aan Potters aangegeven dat de restitutie-kosten 10% van het heffingsbedrag zullen gaan worden, met een maximum van € 8,50. De eindgebruiker moet zich voor deze restitutie zelf inschrijven als professioneel gebruiker op de website van de stichting en zal zelf de restitutie moeten aanvragen.

2. Vooraf vrijstelling vragen. Ook hierbij moet de eindgebruiker zich registreren op de site van de stichting. De leverancier moet zich ook registreren op de site. Maandelijks geeft de leverancier op voor welke professionele gebruikers er zonder thuiskopieheffing geleverd is.

Wido Potters

Wido Potters

Nadelig
Beide opties hebben volgens Potters als nadeel dat de gebruiker zijn bedrijfsgegevens moet afgeven aan een stichting, met als enig doel het niet betalen van een wettelijke heffing die zijn eindgebruikers sowieso niet hoeven te betalen. “Optie 1 heeft als nadeel dat er kosten worden gerekend voor iets wat je niet hoeft te betalen. Daarnaast heeft optie 2 als nadeel dat leveranciers maandelijks zullen moeten opgeven met welke professionele gebruiker(s) zij de afgelopen maand zaken hebben gedaan. Als je de eindgebruiker niet onnodig wil laten betalen, kan je alleen uit twee kwaden kiezen.”

Compleet belachelijk
Potters vindt de situatie en de regeling compleet belachelijk. “Ik vind die thuiskopieheffing sowieso al een raar iets; je mag niets kopiëren, maar je betaalt alvast voor het geval je het toch gaat doen. Maar het blijft illegaal. Hoe ze dat juridisch rond hebben kunnen krijgen is me een raadsel, want het is zo krom als een banaan.”

Downloadverbod óf thuiskopieheffing
“Corrigeer mij als ik er naast zit,” zegt Wijnberg. “Maar de gedachte was volgens mij om een thuiskopieheffing te vragen omdat – muziek en films – downloaden legaal is in Nederland als het een thuiskopie betreft (zelfs uit onrechtmatige bron). Voorwaarde is dan wel het een thuiskopie betreft en niet voor commerciële doeleinden wordt gebruikt. Daar servers (bij ons) voor commerciële doeleinden worden ingezet, vallen we daarmee in deze hoedanigheid buiten de scope van de thuiskopieheffing. De discussie was volgens mij óf het downloaden strafbaar maken, óf thuiskopie. Niet beide.”

Veel vraagtekens
“Daarnaast zeggen ze dat het niet van toepassing is op professioneel gebruik,” legt Potters uit. “Dan vraag ik me in dit geval dus af: Worden niet alle servers per definitie professioneel gebruikt? En waarom wordt er een heffing berekend voor een apparaat waar je niet eens iets op zou ‘kunnen’ kopiëren, al zou je het willen? Op harddisks kan ik me er nog ‘iets’ bij voorstellen, maar op een server zonder geheugen en zonder disk?”

Onduidelijkheid en verwarring
Navraag bij een aantal distributeurs levert een doorverwijzing op naar de Factsheet ‘Tarieven en voorwerpen’. Daarop staan bij positie 3 ‘servers’ genoemd. Distributeur Copaco biedt een wizard om te bepalen of afdracht van de thuiskopieheffing noodzakelijk is. Techdata laat weten dat bepaalde fabrikanten inmiddels een uitzonderingspositie hebben en er voor hun apparatuur geen afdracht meer nodig is. Onduidelijk is hoe de afdracht in dit geval is geregeld, want bij dezelfde apparatuur van andere fabrikanten is dit wel verplicht.

Lobby
Potters vermoedt een sterke lobby. “De entertainment- en software-industrie is bijzonder creatief in het vinden van wegen om de kas te spekken. Hier worden clubjes voor in het leven geroepen die bakken met geld uitgeven aan hun operatie, zodat er alsnog weinig tot iets van het geld terecht komt bij de echte belanghebbenden.”

Argumenten bekijken
Wijnberg wil niet teveel speculeren op problemen die zich in zijn geval nog niet hebben voorgedaan. “Mochten de eerste brieven binnenkomen, dan bekijken we die en bepalen we op basis van de argumenten of we het ermee eens zijn. Het is ook net iets te makkelijk om per definitie alles uit die hoek – BUMA en BREIN – af te fakkelen, zonder überhaupt de argumenten te kennen.

Mart van Santen

Mart van Santen

Wetten en regelingen worden opgesteld zonder betrokkenheid sector
Volgens van Santen is de ISP-sector is vaak mak. “Er zijn maar weinig partijen die echt van zich laten horen. De ISP-sector moet uitkijken dat er niet een verzameling wetgeving komt die de werking van de sector frustreren en onnodig duur maken. Bovendien is een groot deel van regelingen en wetten opgesteld zonder dat de ISP-sector hierbij zelf betrokken is geweest. Voorstellen vanuit de ISP-sector de andere kant op kan best een oplossing zijn, zoals bijvoorbeeld XS4ALL enkele jaren geleden deed.”

Protest tegen zakkenvullen
Potters wil zijn sectorgenoten meegeven dat ze er vooral tegen moeten protesteren. “Ik denk dat het goed is dat de politici die zich in hebben laten pakken met de gladde praatjes van de entertainment- en software-industrie te weten komen dat het verhaal gewoon niet klopt. Dit heeft niets meer met rechten van belanghebbenden te maken, dit is gewoon op alle mogelijke manieren zakkenvullen.”


[Update | 19-02-2013 – 13:05] Reactie Mart van Santen toegevoegd

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.