Het betrekkelijke succes van dot Amsterdam en andere ngTLDs

In januari van dit jaar waren op diverse plekken deze borden te zien. De actie zal iedereen uit de sector, die de posters gezien heeft gezien, doen afvragen hoe succesvol punt Amsterdam is. Het antwoord op die vraag kan, met de nodige context. worden afgeleid uit een rapport van Verisign.

Op 15 februari brachten de Amerikanen een nieuwe versie van de Domain name industry brief uit. Een pdf met 5 pagina’s en veel illustraties die een aardig overzicht geeft van de aantallen en meest opvallend ontwikkelingen. Er wordt ook stil gestaan bij de ontwikkelingen rond de geografische ngTLDs en daarmee geeft de publicatie antwoord op de vraag of dot Amsterdam succesvol is.

Onderstaande illustratie laat zien hoe de +/- 27.000 dot Amsterdam registraties zich verhouden tot de rest van het veld en wat dat veld is. Dat de geografisch ngTLDs bij elkaar net iets meer dan 1% van de ccTLDs uitmaken is hert eerste dat opvalt. Echt indrukwekkend is dat nog niet. Een verklaring daarvoor geeft Verisign niet. De meest voor de hand liggende is dat er nog steeds zo veel ruimte in de gewone ccTLDs en gTLDs is dat die quasi ongestoord kunnen doorgroeien.

Er moet echter nog iets aan de hand zijn dat die betrekkelijk lage score helpt te verklaren. Dat is de dubbele registraties. Het kan niet anders of de meeste merken, gevestigde bedrijven en dergelijke hebben de dot-stadsnaam nog niet ontdekt. De tijd dat een merk- of bedrijfsnaam onder meerdere extensies werd vastgelegd ligt niet achter ons, maar voor de dot-stadsnaam lijkt die strategie amper te gelden. Verklaringen daarvoor zijn onbekend.

En dan is er nog iets dat opvalt. Er zijn 39 geografische ngTLDs, 10 daarvan zorgen voor 65% van de registraties. Er zijn dus 29 echte kleintjes die volgens een simpele rekensom gemiddeld 8.000 domeinnamen hebben uitgegeven. Wat dat betreft lijkt dot Amsterdam een min of meer succesvolle operatie. Maar echt indrukwekkend zijn de scores niet te noemen.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.