Het data stuwmeer en de markt voor storage

Vorige week kwam een door Seagate mogelijk gemaakt onderzoek op de markt dat – hoe verrassend – ging over groei van dataopslag. De teneur van het stuk was dat het mondiale data stuwmeer exponentieel blijft groeien en dat er dus slimmere en betere oplossingen nodig zijn hier op de langere termijn mee om te kunnen blijven gaan.

Nu weten we allemaal dat digitale data inderdaad de neiging heeft fors te groeien. Consumer devices als tablets en smartphones betekenen niet alleen meer communicatie, maar zijn ook extreem makkelijke hulpmiddelen snel iets vast te leggen. De smartphone camera heeft de lege envelop waar de boodschappenlijst op is gekrabbeld bij velen vervangen. Al die lijstjes en notities vergen ruimte, dus opslag. Digitale opslag kent verder een belangrijk combinatie van voordelen voor zowel de verzender en de ontvanger: het is sneller en goedkoper te verzenden en makkelijker te archiveren, waarbij het natuurlijk veel minder ruimte in beslag neemt. Fysieke ruimte wel te verstaan. Om een indruk te geven waar we over spreken: volgens het meest recente onderzoek van de Duitse IT koepel Bitkom heeft elke burger in het land gemiddeld 7 ordners met te bewaren documenten. Dergelijk onderzoek bestaat in Nederland niet meer, omdat we hoe met de digitalisering al stukken verder zijn. De kans dat de doorsnee Nederlander nog aan 7 ordners komt lijkt ook gering, de meeste stukken die daar ooit in werden opgeborgen komen nu als pdf binnen en worden gearchiveerd op een NAS, usb stick en/of in een cloud.

Andere veroorzakers van steeds harder groeiende vraag naar opslag zijn enerzijds de applicaties en websites die groeien en de komst van cloud storage waardoor storage bijna gratis lijkt te zijn geworden. Anderzijds zijn er massa’s ondernemers die inzetten op het zoveel mogelijk verzamelen van data in de hoop daar interessante modellen van te maken, BigData en IoT dus.

Er is echter een hobbeltje in de weg, eentje die door velen over het hoofd wordt gezien en die heeft zowel een naam als een afkorting: GDPR. De nu reeds roemruchte Europese regels die onder andere aan dataprotectie hogere eisen gaat stellen heeft twee uitgangspunten die Seagate en kornuiten niet hebben vermeld: Dataminimalisatie en Encryptie. Het eerste gaat leidraad worden vanaf mei 2018 en Encryptie zal voor velen de enige methode zijn aan de veiligheidseisen te voldoen.

Encryptie staat de vorming van nieuwe datastuwmeren niet in de weg. Dataminimalisatie echter wel. En wie doordenkt ziet ook een model ontstaan waarbij Encryptie Dataminimalisatie in de weg staat. Daarom is de voorgestelde groeicurve van Seagate als exercitie wel aardig, specifiek voor de EU markt is er alle reden aan te nemen dat factoren als de GDPR (en er zit nog meer in de koker van Brussel) daar roet in het eten zullen gooien.

À propos – wie van de lezers heeft zich al eens verdiept in de vraag of Dataminimalisatie tot nieuwe business kan leiden?

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.