Het recyclen van harde schijven na de POC fase

In november 2017 wees ISP Today op een plan van International Electronics Manufacturing Initiative (iNEMI) om te onderzoeken of harde schijven, met name die uit datacenters, beter gerecycled kunnen worden. Toen ging het om een plan, inmiddels is er voor dat thema een POC.

iNEMI is een internationaal non profit gezelschap met een zware Amerikaanse footprint. Deelnemers zijn de usuals susspects, van DellEMC, via Toshiba tot ODM partijen die we vanuit de OCP community kennen. Verbetering van componenten en hele systemen staat hoog op de agenda, maar het zuinig omgaan met grondstoffen en energieverbruik tijdens productie en inzet komt er ook aan de orde. Dat laatste is de reden dat Seagate en anderen hebben besloten het einde van harde schijven (HDD’s – niet SSD’s) onder de loep te nemen.

Toen ISP Today hier voor het eerst aandacht aan besteedde was dat naar aanleiding van een artikel op Forbes. Nadien is iNEMI op de radar gebleven en zijn publicaties en webinars gevolgd. Daardoor weten we dat in het eerste artikel een hinderlijke fout staat. We schreven “Alleen al in de Amerikaanse datacenters worden tussen 2015-2020 meer dan 19 miljoen (!) harde schijven vervangen.“ Dat is niet juist. Volgens iNEMI, Seagate en anderen is dat het aantal dat per jaar bij de bekende grote datacenters in de USA wordt bezorgd.
In deze presentatie uit de juni 2018 (waar ook de illustratie vandaan komt) staat goed beschreven hoe het project is opgezet. De voorbereidende fases hebben meerdere jaren in beslag genomen. Inmiddels is er dus een POC. Seagate en Google (daarbij wellicht geassisteerd door Teleplan) zijn daarmee aan de slag gegaan.

Waarom deze “Amerikaanse” activiteit op ISP Today aandacht krijgt is simpel. Ook de EU en de Nederlandse overheid zien in dat er met alle mogelijke grondstoffen zuiniger moet worden omgesprongen. Recycling houdt niet op bij het gescheiden inleveren en verwerken van tuinafval, papier en glas. E-waste was lange tijd een extreem lastige materie, maar aan beide kanten van de Atlantische Oceaan zijn beleidsmakers ervan overtuigd dat ook dat geregeld kan worden.

iNEMI laat zien dat de industrie, in dit geval producenten en datacenters als afnemers, bereid zijn daar serieus werk van te maken. Het zal niet lang meer duren of de POC kan worden afgesloten en een echte recycling cyclus kan worden gestart. De sector heeft daarbij haast, want in ieder geval Brussel is bereid bij te weinig resultaat met regelgeving de markt in beweging te krijgen.

Het recyclen van HDD’s wordt geen sensationele game changer. Het is wel iets waarvan je moet weten dat het eraan zit te komen.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.