Het testen van DR doe je niet want …

Op ISP Today wordt met enige regelmaat aandacht besteed aan Disaster Recovery en alles dat daarbij komt kijken, dus ook de back-ups. De reden hiervoor is dat dit een punten is waarover de meest heftige discussies met klanten en leveranciers gevoerd worden. De gang naar de rechter is evenmin uitzonderlijk.

Escalaties in dit soort gevallen lijken vaak terug te voeren tot het simpele, maar niet minder pijnlijke, vaststellen dat iets niet is geregeld en dat data echt weg is. Het voorkomen daarvan hoort echt bij iedere dienstaanbieder top of mind te zijn en dat begint met het beschrijven wat hij doet aan back-ups en wat er van de klant wordt verwacht. Een scriptje mee laten lopen dat elke X dagen of uren een back-up draait klinkt leuk en zal ook vaak kunnen volstaan, maar wie test dat op de werking.

Niet de eerste 5%, maar echt de volle 100% van de back-up terugzetten, welke klant die kleiner is dan een enterprise of overheidsdienst weet zeker dat zijn leverancier dat incidenteel doet om te procedures en systemen te testen? Welke klant weet dat de automatische back-up die van zijn website of blog wordt gemaakt door hem zelf getest kan (en moet!) worden. Het antwoord kunnen we allemaal wel raden: de klant weet het niet en wil het ook eigenlijk helemaal niet weten. Net als het doorlezen van een verzekeringspolis is het iets waar opmerkelijk weinig tijd in wordt geïnvesteerd. Het is een onderwerp dat onaantrekkelijk en complex wordt gevonden met alle gevolgen van dien.

Overigens is er nog een andere reden voor de onbekendheid met het verschijnsel back-ups en andere DR procedures testen. Het geldt zelfs al een van de redenen waarom er bij onderzoeken ook zo vaak wordt geconstateerd dat er niet wordt getest: de perceptie van de partijen dat een DR oefening op het niveau van de back-ups terugzetten veel tijd en geld kost (zie hier de volledige illustratie bij dit artikel).

Een back-up terugzetten een te dure handeling om frequent te kunnen testen? Als dat een breed gedragen mening is bij “de klanten” valt er dus echt nog heel veel te winnen met goede uitleg en beschrijving.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.