Hoe gaan de stad-TLDs?

Een paar dagen geleden maakte GMO Internet Group company bekend dat GMO Registry meer dan 100.000 domeinnamen voor het TLD Tokyo heeft geregistreerd. Die mijlpaal is een persbericht waard en aanleiding dichter bij huis te kijken.

Dot Tokyo zal in Nederland weinig bekend zijn, minder in ieder geval dan de andere stad-TLDs. Het screenshot (links) van nTLDstats heeft meegestuurd is laat de top 5 zien. De nummers 2 tot en met 5 zijn in Nederland bekender en vooral ook vaker te zien dan de nummer 1, wat alleen al door de fysieke afstand verklaarbaar is. Dot London of dot Berlin worden flink ingezet voor het promoten van congressen, hotels en vakantie activiteiten en die urls worden zo aan zowel gewone consumenten al meer zakelijke internetgebruikers getoond. Dat kan ook van dot Amsterdam gezegd worden, dat lijkt vooral gebruikt voor websites die bepaalde toeristen doelgroepen willen aanspreken. Het aantal congressen dat dot Amsterdam als primair website adres gebruikt is nog bescheiden.

Je zou ook kunnen zeggen dat dot Amsterdam, ondanks de vele promopraatjes van ambtenaren en anderen, nog steeds een bescheiden rol speelt omdat dot NL zo sterk is. Het TLD is bijna 3 jaar in de lucht en heeft ongeveer 30.000 registraties bij elkaar geharkt. Indrukwekkend is dat aantal niet. Dat het daarmee toch tot op de 5e plek weet door te stoten is opmerkelijk te noemen. De vraag of stad-TLDs echt veel toevoegen lijkt daarom ook zo makkelijk te beantwoorden met een nee. Zelfs de aantallen van de top 5 bij elkaar opgeteld maakt weinig indruk. Maar aan de andere kant, meer keuzevrijheid hebben is een optie waar wel gebruik van wordt gemaakt.

De vraag of dot Amsterdam nog een treetje hoger op de ladder kan komen door dot Berlijn in te halen hebben we nog niet voorbij zien komen. Het verschil tussen de 52k+ van Berlin en de bijna 30k van Amsterdam  (links top 10 van namestat.org) is op het eerste gezicht niet heel erg groot. Het Berlijnse TLD is bijna anderhalf jaar ouder en in de regio wonen ruim vier keer meer mensen dan in de regio Amsterdam, dus dat verklaart voor een deel waarom het nu nog meer registraties onder zijn hoede heeft. Als je echter een stap dieper in de cijfers duikt zie je wel een groot verschil. Dot Berlijn heeft in jaar 4e jaar van het bestaan nog maar een derde (!) van de registraties die het ooit had. De marketingtruc om aan het begin veel voor niks weg te geven heeft niet gewerkt, want de churn op het moment dat er na de 365ste dag voor betaald moet worden is enorm.

Wat dat betreft laat dot Amsterdam een heel ander beeld zien. Er was geen big boom door het weggeven, er is eerder sprake van een (erg) langzame groei zonder gekke uitschieters. Dat is het beeld dat dot Tokyo ook vertoont, een gestaag opgaande lijn. Gekke uitschieters kun je wel terugvinden bij dot London. Daar is vorig jaar twee keer een +10k toename in een week tijd geregistreerd. Verklaringen daarvoor zijn niet gevonden. De bekendheid van dot London is ook niet veel toegenomen, dus waarschijnlijk gaat het hierbij om registraties zonder verder activiteit.

Daarmee wordt een punt aangestipt waar (bijna?) alle hoofdstad TLDs mee te maken hebben. Puur naar de aantallen kijken kun je concluderen dat stad-TLDs zo slecht nog niet gaan. Dat lijkt echter vooral te komen door beleggen, investeren, speculeren of iets anders. Het aantal echt actieve domeinnamen onder die TLDs is en blijft gering. Leuk voor de handel misschien, maar het draagt niet bij aan een hogere naamsbekendheid en daardoor meer vraag.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.