Hoe gaat het cloud-first beleid in de VS

De term “Cloud-first” komt uit de VS en het betekent dat een bedrijf of overheid als beleid heeft dat bij nieuwe IT wordt gekeken of het ook via de cloud kan. Als dat het geval is heeft dat de voorkeur. Het begrip slaat op echte nieuwe IT projecten, maar ook op migraties en is in tal van andere landen overgenomen.

Ook Nederland heeft al jaren, met de instemming van de Tweede Kamer, voor overheidsdiensten een cloud-first beleid. Voor de vendoren is dat een prettige situatie, als het in de VS past binnen cloud-first is de kans groter dat het ook in Nederland past. Het gaat natuurlijk niet altijd op, want alleen al door de omvang van de Amerikaanse overheid en het land is het op tal van punten appels met peren vergelijken. Toch merk je in gesprekken met vendoren nog steeds dat zij graag verwijzen naar iets in de USA om te onderstrepen dat het wel snor zit.

ISP Today heeft bij het beeld dat het op cloud gebied wel zo goed gaat met de VS dat het als schoolvoorbeeld kan gelden al eerder vraagtekens gezet. De inzet van cloud door overheden is, zoals elke IT toepassing, namelijk eerder een processie van Echternach, dan een goed geëffend pad. Dat is geen aanname, maar iets dat vaker is bewezen Ook door de overheid, respectievelijk de rekenkamers, zelf.

Er zijn ook diverse externe publicaties die het succes van het Amerikaanse “cloud-first” beleid enigszins relativeren. Een recent rapport van Deltek (kost $3.900) bijvoorbeeld. Hier wordt onder andere dieper ingegaan op het Data Center Optimization Initiative (DCOI). Dit is een programma om meer uit bestaande overheids datacenters te halen. Het doorkruist het plan van de overheden het aantal datacenter locaties extreem sterk te reduceren. Voortschrijdend inzicht en andere vormen van gebruik zijn hiervan de oorzaak. Je kunt je afvragen of de Nederlandse overheden dit ook nog gaan doen “hergebruik” en “renovatie” stimuleren en dat naast een cloud-first beleid hanteren.

Een andere opvallend publicatie (en gratis te downloaden) is van Deloitte. Daarin wordt vastgesteld dat 1 op de 3 senior – voornamelijk IT – overheidsmedewerkers geen verschil merkt tussen diensten die eerst buiten en nu in de cloud draaien. Zou die score niet veel hoger moeten zijn?

Kortom cloud-first als beleid bij een overheid is geen makkelijke wedstrijd. De genoemde bronnen kunnen je helpen de belangrijkste aspecten daarvan te begrijpen en te herkennen. Dat kan handig zijn, ook als je je op iets anders dan overheden richt.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.