Hoe ver ben jij met dataminimalisatie?

Toen eerder dit jaar de periode van twee jaar, waarin iedereen de AVG moest implementeren, voorbij was volgde een lange stilte. Tot de dag van vandaag hoort ISP Today dat er in aanloop van 25 mei enorm veel te doen was en nu de rust lijkt te zijn weergekeerd. Bijna elke vendor van hardware, software of kennis kijkt daar vreemd van op.

In een aantal gevallen weten we dat de verwachte omzetgroei door de AVG veel korter aanhield dan verwacht of tot op heden is uitgebleven. Gelet op de complexiteit van de materie viel dat wel te verwachten, al wil dat niet zeggen dat het gezond is. De kans dat er meer bedrijven niet AVG compliant zijn dan gehoopt lijkt groter dan we denken.

Steekproef

Een van de manieren waarop ISP Today daar steeksproefsgewijs onderzoek naar heeft gedaan is door de afgelopen periode de vraag te stellen of de AVG wat aan de bedrijfsvoering heeft veranderd. Van een aantal vendoren kwam daarop als reactie dat ze vooral de eigen backoffice activiteiten op de schop hadden genomen. Andere instellingen voor de systemen en omgang met de data werd meermaals genoemd. Bedrijven die zo antwoorden lijken eerder aan de goede kant van de lijn te zitten.

Stile over dataminimalisatie

Bij andere bedrijven kwam als antwoord een glazige blik of een ontkennende reactie. Daar zijn we minder zeker of die aan de goede kant van de lijn zitten. In een paar gevallen is daar doorgevraagd door het stellen van de vraag hoe ver ze waren met dataminimalisatie. In alle gevallen volgde daarop stilte. Voor bij wie de kennis even is weggezakt: dataminimalisatie is onderdeel van de technische en organisatorische maatregelen die je moet nemen om de privacy van de betrokkenen zo goed mogelijk te beschermen. Het volgt op de al (hopelijk) al langer geldende regel dat je persoonsgegevens niet langer bewaart dan noodzakelijk is voor het oorspronkelijke doel van de verwerking (link).

Exit means Exit?

Een groot aantal leveranciers van software die in de sector veel gebruikt wordt, waaronder WordPress en MailChimp, heeft maatregelen getroffen waardoor het mogelijk is persoonsgegevens echt te verwijderen. Dat is een goede zaak. Het lijkt er echter op dat niet iedereen daar al eens beter naar heeft gekeken. Nu is dat bij WordPress voor je eigen bedrijfspresentatie of microblog niet zo erg, het aantal reacties zal te overzien zijn. Bij MailChimp en programma’s om leads mee op te volgen ligt dat echt een stuk anders. Mensen die zich uitschrijven voor je nieuwsbrief zijn die nu ook echt exit? Leads die niets opleveren, weet je zeker dat die records niet ergens anders worden ingelezen?

Misschien is dataminimalisatie iets om de komende periode eens wat beter naar te kijken. Los van het feit dat je je aan de wet te houden hebt en dat het slecht staat als blijkt dat je daar steken hebt laten vallen is er nog een reden er tijd aan te besteden. Of we het leuk vinden of niet dataminimalisatie kan de nodige impact hebben en een forse streep trekken door de manier waarop je tot op heden aan leadsgeneration en sales hebt gedaan.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.