Hogere prijzen hardware door handelsoorlog?

Een paar dagen terug sijpelde het nieuws door dat Cisco de prijzen voor de hardware overnight verhoogt. Als reden hiervoor noemt het de handelsoorlog tussen Washington en Beijing. Op IT componenten uit de VRC is een extra heffing van kracht en dat dwingt Cisco schijnbaar de prijzen voor het kanaal en eindklanten met 3,5% 0 25% te verhogen.

De vraag die op dit moment gesteld wordt is of die verhoging terecht is. Zolang Cisco geen 100% openheid van zaken geeft is het onmogelijk de rekensom die deze verhoging zou rechtvaardigen te maken. Dat weet Cisco net zo goed als elke afnemer en journalist. Het is ook erg voorspelbaar dat er her en der wordt gesuggereerd dat Cisco de douane heffingen aan te grijpen om de eigen marges fors op te krikken. Het bedrijf weet immers dat de Amerikaanse markt voor compleet Chinese IT producten steeds verder op slot gaat. Die suggestie is makkelijk te maken, vooral omdat tot moment van schrijven geen van de Cisco concurrenten een vergelijkbare aankondiging heeft gemaakt.

We kunnen het makkelijk afdoen als een puur Amerikaans verhaal. Het idee dat dit uitsluitend de Amerikaanse markt betreft kan wel eens iets te optimistisch kunnen zijn. Als Cisco de prijzen zo sterk optrekt voor alleen de Amerikaanse markt wordt het namelijk wel erg aantrekkelijk te gaan nadenken over grijze of parallel import. Bijvoorbeeld via bedrijven die in en rond Schiphol zijn gevestigd en waarvan slechts weinigen het bestaan kennen. Dat zijn de warenhuizen waar alle bekende merken voorraden aanhouden. Cisco zal een list moeten verzinnen langs die route geen import te stimuleren, omdat het daarmee de eigen business heel erg schaadt. Er van uitgaan dat de Amerikaanse douane deze trafficflow 100% kan tegenhouden is te makkelijk. Wat er dan rest is het optrekken van de tarieven.

Als die optie wordt toegepast krijgen we dus de rare situatie dat het duurder wordt je netwerk of je rack in Nederland van Cisco spullen te voorzien omdat Washington vindt dat Beijing een te groot handelsoverschot heeft. Het is makkelijk te raden wie van een dergelijke stap gaat profiteren en dat weet Cisco ook. We zijn benieuwd wat de oplossing wordt.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.