Hybrid staat voor risico

Naar de cloud gaan dat doe je in de regel om slechts een handvol redenen. Op de eerste en tweede plaats van gebruikte argumenten staan kosten en flexibiliteit verderop in de top 5 komt het begrip veiligheid voor.

Geld en schaalbaarheid kun je makkelijk uitdrukken en verwoorden. Je ziet dat zowel aanbieders als afnemers dan ook veel op focussen. Dat cloud eveneens staat voor meer veiligheid is een stuk abstracter. Het vergelijken van een huidige non-cloud met een toekomstige wel-cloud situatie is lastiger. De aanbieders richten zich daarom vooral op begrippen als “bij ons is meer kennis aanwezig”, “24/7 fully automated specialisme” en dergelijke. De markt lijkt dat te accepteren.

Het rapport dat Alert Logic net heeft uitgebracht schetst toch wel een iets ander beeld. Op basis van onderzoek (ruim 30 miljoen incidenten bij 3.800 klanten in anderhalf jaar) stellen de Amerikanen dat on-premise workloads de oorzaak zijn van meer en grotere security incidenten. Dat is: meer dan vergelijkbare toepassingen en omgevingen in een publieke cloud. Klinkt logisch. Maar wie had gedacht dat hybride infrastructuur de minst veilige omgevingen vertegenwoordigt?

Ook daarvan kun je zeggen: klinkt logisch. Hoe goed ook bedoeld, hybride is zelden een perfect dichtgetimmerd huis. Het is veel vaker een gebouw met meerdere ingangen en hoeveel sleutels er in omloop zijn of wie daar toezicht op moet houden is amper bekend. Met hybride cloud zie je waarom het zo verdraaide belangrijk is dat zowel de klant als de aanbieder precies weten wie wat doet. De bevindingen van Alert logic zijn wat dat betreft een steuntje in de rug voor iedereen te maken heeft met klanten of leveranciers die zelf geen goed beeld hebben van de risico’s van hybride cloud oplossingen.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.