Hybride IT en een olifant in de kamer

Afgelopen week bracht Dimension Data een onderzoek naar buiten dat door 451 Research is uitgevoerd. De titel “Strategy Briefing: Success factors for managing hybrid IT” doet vermoeden dat het vooral over hybride clouds zal gaan en we daar meer over wil weten heeft met dit rapport de nodige actuele input.

Input gebaseerd op +1500 sets met antwoorden uit meerdere landen en zo te zien zit Nederland daar ook tussen. Het zal niet verbazen dat Dimension Data / 451 Research vaststellen dat hybride IT de toekomst heeft. Wat er precies onder verstaan wordt is een puntje van aandacht, want het klakkeloos gelijkstellen met hybride cloud lijkt niet de bedoeling. Onder Hybride IT verstaan opdrachtgever en onderzoeker het gebruik van meerdere “deployment models to deliver a single workload or application”. Hybride IT is in deze definitie een tijdelijke of een blijvende status. Tijdelijk, omdat er iets van A naar B wordt gemigreerd, of blijvend als dat beter past bij de applicatie.

Met definitie en gebruiksopties in het achterhoofd valt bij de eerste tabel al iets op. Gevraagd naar de redenen om off premise clouddiensten te gebruiken (Niet IT, maar cloud!) zegt 41% dat ze het overwogen hebben of doen omdat het eigen huidige datacenter onvoldoende ruimte of stroom meer heeft. Dit zijn de antwoorden van mensen die werken voor enterprises, grote ondernemingen dus. Die hebben in de regel geen bezemkast als serverhok ingericht, maar echte mini datacenters. Dat die fysiek vol zitten is voorstelbaar, maar gebrek aan stroom? Dat is een factor die echt heel weinig terugkomt in onderzoeken.

Nog zo’n opvallende bevinding – en dat is de enige keer ook dat Nederland expliciet wordt genoemd – is te vinden bij de redenen waarom met geen gebruik maakt van hosted off-premise services. 26% van de respondenten geeft aan dat er geen vraag naar is. Nederlandse Enterprise IT verantwoordelijken zeggen dat de eigen interne klanten niet vragen om iets buiten de deur? Klopt dat, of heeft dat vooral te maken met het feit dat kalkoenen ook geen voorstander van kerstmis zijn?

En als laatste punt dat de aandacht trok: een groot deel van de deelnemers geeft aan er van uit te gaan dat in ieder geval de komende twee jaar het gebrek aan interoperabiliteit de acceptatie van Hybride IT in de weg staat. Was een andere benaming daarvoor niet “vendor lock in” – is dat niet de olifant in de kamer die enterprises weerhoudt meer met cloud te doen. En als dat zo is, is dat een terechte vrees of schieten aanbieders te kort bij de voorlichting en nog belangrijker het verlenen van de juiste support?

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.