ICANN haalt bakzeil voor Duitse rechter

Zoals eerder beschreven op ISP Today is ICANN niet blij met de AVG/GDPR. De organisatie heeft last minute – onder druk van de Amerikaanse achterban – geprobeerd de EU te overtuigen van een vage aparte status. Dat werkte niet en de ICANN achterban moet zich dus aan de GDPR houden. Daarop stapte ICANN direct per 25 mei naar de Duitse rechter voor een proefproces.

In een soort van samenspraak met Tucows werd van de Duitse EPAG organisatie via een kort geding geëist dat die direct zou ophouden met het niet langer vermelden van de ouderwetse hoeveelheid gegevens (inclusief waar mogelijk de fax nummers) in een WHOIS. EPAG heeft die data nog wel, maar was van mening dat het niet in lijn met de GDPR was en besloot ze weg te laten. Dat is op zich al een interessant punt, want het vergaarde data die mogelijk in strijd met de verordening was zonder dat dit duidelijk werd gemaakt maar de klanten toe.

Dat is echter niet waar het korte geding om draaide, daar stond de vraag centraal of EPAG naar Brussel/ GDPR moest luisteren of naar ICANN. ICANN heeft de nodige argumenten aangevoerd waarom meer data nodig zou zijn en ook verwees het naar het merkenrecht waar een uitgebreid register wel is toegestaan.

De rechter van het Landesgericht Bonn heeft ICANN aangehoord en alle argumenten van tafel geveegd. Het vergelijk met het merkenrecht is nergens op gebaseerd en de contractbepalingen waarop ICANN zich beroept (“Registrar Accreditation Agreement”) betreft data die in tegenstelling tot wat ICANN beweert wel als persoonsgegevens (“natuurlijke personen”) moeten worden beschouwd. Maar wat eigenlijk nog veel belangrijker is is dat de rechter heeft vastgesteld dat ICANN niet heeft kunnen aantonen dat het opvragen en opslaan van de extra persoonsgegevens nodig is. Argumenten, zie ook de rant van Brian Krebs tegen de GDPR, dat zonder extra data cybercriminelen vrij spel krijgen en de wereld zo wat vergaan waren en zijn nooit anders geweest dan FUD verspreiden. Daar heeft deze Duitse rechter dus wel heel duidelijk een streep door gezet.

Of er hoger beroep volgt moet nog maar blijken. We noteren in ieder geval dat ICANN wederom de plank heeft misgeslagen en voor schut staat.

Link originele Duitse vonnis – Link Engels vertaling

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.