ICANN in het nieuws – en nu positief

De bedoeling was dit artikel te laten gaan over het 39e dotbrand dat komt te vervallen. De bekend, beruchte, drukwerk leverancier Vista heeft namelijk geen zin meer dot Vista te onderhouden met alle 9 (!) onderliggende domeinnamen. Maar in plaats daarvan is er een nog interessantere case bij ICANN, dot pharmacy.

De afgelopen weken heeft ISP Today de nodige aandacht besteed aan ICANN. Op het punt van de AVG / GDPR slaat deze partij de plank compleet mis en lijkt over opvallend weinig kennis te beschikken. Op ICANN is mede daarom ook een hoop kritiek. Niet alle stakeholders zouden even gelijk zijn en daarmee besluitvorming en communicatie beïnvloeden. Met dat gekleurde beeld in het achterhoofd is het positief opvallend wat er nu gebeurd rond het ltd .pharmacy.

Dot pharmacy wordt beheerd door de National Association of Board of Pharmacy. Dat is een Amerikaanse organisatie die nauw gelieerd is aan die sector. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar is het in dit geval wel. De NABP heeft namelijk geweigerd een domeinregistratie van het Canadawide Pharmacy Ltd, inderdaad uit Canada, door te voeren. De reden daarvoor is onduidelijk, maar iedereen die iets af weet van de verschillen in tarieven voor pillen en poeders tussen de VS en Canada ruikt direct onraad. In Canada is een doosje paracetamol goedkoper dan over de grens en omdat er geen recept voor nodig is mag aan VS burgers worden geleverd. Medicijnen waarvoor wel een recept nodig is mogen ook grensoverschrijdend worden geleverd en dan spreken we niet over “een beetje goedkoper” maar “aanzienlijk goedkoper”.

Canadawide Pharmacy Ltd wil natuurlijk nog meer bekendheid en omzet. Het heeft al de .com en .ca maar wil ook de .pharmacy. Die aanvraag wordt niet goedgekeurd en een verklaring daarvoor blijft achterwege. Dan wordt het echt spannend, want op de nic.pharmacy site ontbreekt essentiële informatie, zoals hoe een klacht kan worden ingediend. De Canadezen zijn vervolgens naar ICANN gestapt. Dat heeft de zaak onderzocht en is duidelijk not amused. Dot Pharmacy is nu gesommeerd de processen anders in te richten zodat klachten worden aangenomen en behandeld in lijn met het onderliggende ICANN contract. Bij niet nakomen kan de delegatie worden ingetrokken.

Het leerzame aan deze case is niet alleen dat ICANN dus wel terdege in staat is (redelijk) snel en op een voor iedereen begrijpelijke wijze te handelen. Minstens zo nuttig is even terug te gaan in de tijd. Vanaf het allereerste moment dat over dot Pharmacy werd gesproken was er forse kritiek. De board van de NABP wordt namelijk gedomineerd door de Amerikaanse producenten die natuurlijk de eigen extreem lucratieve thuismarkt willen blijven beschermen. De kritiek was redelijk verstomd, ook omdat dot Pharmacy niet extreem veel wordt gebruikt, maar nu wordt ook daar nog eens goed naar gekeken. De vraag die daarbij hoort is “zijn de belangen van de NABP wel verenigbaar met het beheren vandotPharmacy beheert eigenlijk?”

Toch wel goed dat dankzij de affaire en sommatie van ICANN nog eens duidelijk wordt dat de enorme toename van het aantal gTLD’s niet in alle opzichten een verbetering betekent.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.