IDC constateert iets interessants over back-ups

Van alle persberichten die IDC uitstuurt is slechts een klein deel interessant én relevant genoeg om op ISP Today te worden vermeld. Dit artikel is daar een voorbeeld van, het gaat over de recente rapportage over de enterprise back-up markt.

Enterprise back-up solutions

De markt voor enterprise back-up solutions staat onder druk. Dat is de conclusie die IDC trekt op basis van de recente marktpeiling. Q2-2017 liet 16,2% minder omzet zien dan Q2-2016. In opslagcapaciteit uitgedrukt was er sprake van bijna 15% daling. Die twee percentages moet je naast elkaar leggen. Het is dus nadrukkelijk niet zo dat de omzet terugloopt omdat de prijs TB is gedaald, of omdat de appliances als geheel goedkoper zijn geworden. Hier is sprake van een krimpende markt.

Op Enterprisestorageforum is daarover een aantal citaten van de IDC research manager Liz Conner opgenomen. Zij ziet deze ontwikkeling als een logisch vervolg op wat er nu enige tijd bij de enterprise storage markt zichtbaar is. Ook daar staat de omzet onder druk, maar dat beeld is minder sterk waarneembaar omdat de prijs per TB van spinning discs onder druk staat. De omzet lijkt daar ook nog wel toe te noemen, als is 2,9% geen super indrukwekkende score.

Replicatie in plaats van back-up

Volgens IDC laten de twee ontwikkelingen zien dat op enterprise niveau nu anders naar storage en back-ups wordt gekeken. Het voorspelbare aspect is natuurlijk cloud. Bedrijven raken er van overtuigd dat het de moeite waard van het proberen waard is of hebben inmiddels al de stap genomen daar echt gebruik van te gaan maken. Daarmee is de verschuiving van een eigen storage systeem naar een stukje cloud verklaard.

Het verhaal over back-ups lijkt daarop, maar heeft nog een extra component. Daar is het niet zozeer de concurrentie van cloud (cloud in plaats van een tape robot) als wel het feit dat cloud meer mogelijk maakt. Replicatie en DR zijn door cloud (en natuurlijk de zoveelste generatie flash arrays) steeds meer in staat de oude vertrouwde back-ups te overtroeven. Op zich lees je daar heel snel overheen. Wie er langer bij stilstaat en weet hoe processen in enterprise omgevingen verlopen ziet dat we hier een lang onderschatte trend bij de horens hebben.

Back-up as we know it is technisch en operationeel ingehaald. Misschien een puntje om te onthouden dat je je communicatie op termijn moet gaan aanpassen

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.