Impressie Brainstorm VVR SIDN fonds

collage-VVR20160401-630Afgelopen vrijdag vond in Houten, na de ALV, de brainstorm sessie van de VVR met het SIDN fonds plaats. In krap twee uur werd gesproken over het fonds, de wenselijkheid en mogelijkheid van voorstellen en nog meer zaken met een duidelijke link naar het fonds.

Wat ISP Today als toehoorder direct opviel was de manier waarop de 15 tot 20 aanwezigen deelnamen aan het sessie. De betrokkenheid was hoog en toch was er sprake van een rustige sfeer waarin iedereen rustig kon spreken zonder onderbroken te worden. Dat was een groot contrast met andere IT bijeenkomsten.

Waarover werd gesproken was uiteraard de werking van het fonds en de criteria. Vooral die doelstellingen kwamen met enige regelmaat terug bij de onderwerpen die later werden besproken en voorgedragen. De 3 doelstellingen waar het allemaal om draait zijn: Versterking van het internet, Tech for Good en Empowerment gebruiker. Een onderwerp dat aan geen van de 3 doelstellingen voldoet zal het dus zeer waarschijnlijk niet halen. Maar wanneer is iets wel “goed voor het internet” of wat is “awareness creëren” precies?

Nawas en Abuse IO, bij de meesten wel bekend, werden gebruikt als voorbeelden. Bij de discussie over Nawas noteerden we de volgende verhelderende uitspraak: “iets als Nawas daar heb je als hoster veel aan [….] en het helpt Nederland op de kaart te zetten”. Daarmee voldoe je dus zowel aan doelstelling 1 als 2.

Die twee bestaande voorbeelden zijn super duidelijk. Dat gold niet voor alle onderwerpen en suggesties die daarna werden gedaan. Speciaal rond kennisdeling bleken de meningen uiteen te lopen. Zijn workshops over meldplicht datalekken en privacy echt even hard nodig als een cursus “hoe word ik hoster”? Sommige onderwerpen die het label kennisdeling kregen komen sowieso nog ter sprake op de Dag van de Domeinnaam op 2 juni, maar dat ontsloeg de aanwezigen niet om er nu al over te praten.

IPv6 kwam voorbij, net als encryptie. Wat moet en kun je daar mee als hoster? Natuurlijk kwam daar de eigen techniek en kennis van de deelnemers wel duidelijk om de hoek kijken. Maar wederom opvallend aan de bijeenkomst: er werd eerlijk gesproken over het verschil tussen zakelijk belang en het nut voor de gehele sector. Dus sommige onderwerpen werden redelijk snel lager op de lijst gezet omdat het meer een “eigen ding” was dan iets waar de hele sector om zit te springen.

Een onderwerp dat onvermijdelijk werd genoemd was onderwijs. Dat klinkt simpel, is het totaal niet. Je kunt er onder verstaan scholing binnen je eigen organisatie om IT kennis op peil te houden of brengen. Onderwijs is ook het traject om scholieren beter voor te bereiden werk in de sector en tenslotte is onderwijs ook wel het creëren van awareness voor iedereen. Je voelt al aan dat lang niet alles dat het label onderwijs kreeg opgeplakt aan de SIDN fonds voorwaarden kan voldoen als het als project wordt ingediend.

Met name dat soort inzichten en de manier waarop de aanwezigen daartoe kwamen maakten dat het ook voor een toehoorder een leerzame sessie was.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.