“Investeringen bewaarplicht voor niets”

Twee weken geleden stemde de Tweede Kamer in met de reparatiewet om de verplichte opslag van telefoon- en internetgegevens te beperken naar zes maanden. De Eerste Kamer behandelde het als hamerstuk, waarmee de verkorting is aangenomen.

De bewaarplicht heeft voor isp’s nogal wat consequenties gehad. Zo moest er worden geïnvesteerd in nieuwe apparatuur om gegevens 12 maanden lang op te slaan. “Er wordt wel eens lacherig over gedaan door mensen die disks van 1 of 2 terabyte voor nog geen honderd euro zien liggen bij Mediamarkt,” reageert Alex Bik, Technisch directeur bij BIT. “Maar, bij de opslag van verkeersgegevens komt veel meer kijken, bijvoorbeeld op het gebeid van beveiliging. We moeten voldoen aan het BBGT (besluit beveiligen gegevens telecommunicatie). Dat red je niet met een paar disks van Mediamarkt. Daar hebben providers dus investeringen voor moeten doen, die nu voor niets blijken te zijn geweest. En die kosten zijn op niemand te verhalen.”

Michiel Steltman, directeur van DHPA, geeft aan dat zij de hele kwestie van de bewaarplicht, ondanks deze bijstelling, nog steeds een monster vinden. “Destijds heeft de overheid ingespeeld op actualiteit, de maatregel was daarmee vooral symboolpolitiek. Door een slechte voorbereiding en door geringe kennis van zaken op het inhoudelijke vlak is wetgeving ontstaan die tot op de dag van vandaag veel ruimte laat voor interpretatie en onduidelijkheid over wie en wat er precies eronder valt. De bijstelling omlaag in bewaartijd doet daar weinig aan af.”

“Dat de uitvoering van dit voorstel liefst twee jaar heeft geduurd, is ook illustratief voor het fenomeen dat de overheid als het om ICT gaat vooral inspeelt en reageert op de actualiteit,” geeft Steltman aan. “Zodra de aandacht naar iets nieuws uitgaat is het vorige thema, ondanks het feit dat uitwerking en naleving nog rammelen blijkbaar alweer uit beeld.  We hadden minstens een evaluatie van de uitvoerbaarheid, resultaten en effecten verwacht. De DHPA staat- en heeft steeds op het standpunt gestaan dat er al meer dan voldoende wet- en regelgeving is. De overheid zou zich dan ook veel meer moeten richten op verbetering van naleving en opsporing. En niet op het bedenken van nieuwe regels waarvan de naleving bovendien ook nog door de private sector moeten worden uitgevoerd. Dat is de wereld op z’n kop.”

Burgerrechtenorganisatie Bit of Freedom gaf twee weken geleden op ISP Today al aan dat zij voor volledige afschaffing van de bewaarplicht zijn. In de blog over het akkoord van de Eerste Kamer verbazen ze zich erover dat het zo lang heeft moeten duren en geven ze aan zich voor het vernietigen van de bewaarplicht in te blijven spannen.

Begin augustus wordt er meer duidelijk, onder andere over wat er dan wel en niet met de oude opgeslagen data moet gebeuren.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.