IPv4: schaarste, handel of marktverstoring

Dyn-change-of-address640383Dat tijdens de Ripe bijeenkomst die deze week in Amsterdam wordt gehouden de IPv4 schaarste meermaals de revue passeert zal niemand verbazen. Los van de aandacht die er bestaat bij de aanwezigen voor IPv6, moet niet worden vergeten dat IPv4 nog steeds volop in de belangstelling staat.

Daarom was de presentatie die Dyn.com gaf (PDF link) ook meer dan welkom. Hier werd uitgelegd wat op dit moment speelt bij de overdracht van IPv4 blokken van Roemenië naar landen als Saudi Arabië en Iran. De omzet van deze transacties staat niet in de slides genoemd, maar volgens de spreker was er sprake van $15 miljoen omzet in enkele maanden tijd, een bedrag dat voor enige reacties in de zaal zorgde. Bij die transfers gaat het nodige verkeerd en de aanwezigen kregen voorgeschoteld waar deze fouten vandaan kwamen en hoe die zijn te voorkomen. In dat opzicht was de sessie zowel verhelderend als leerzaam voor iedereen die niet regelmatig met IP transfers te maken heeft.

Maar het verhaal werd nog beter tijdens de beantwoording van de vragen uit de zaal. Ook hier weer: voor iemand die niet dagelijks met de materie te maken heeft was het leerzaam te horen wat een deel van de interesse voor IPv4 transfers verklaart. Natuurlijk is de situatie van schaarste een prikkel voor sommigen dat te verkopen waar ze zelf meer dan genoeg van hebben. Echter, vanaf het moment in 2011 dat Microsoft voor $7,5 miljoen 666.624 legacy IPv4 adressen uit de boedel van Nortel kocht en de pers aandacht schonk aan deze volledig transparante transactie weet iedere CFO van elk IT bedrijf dat IP adressen waarde vertegenwoordigen. Hoewel daar de voordracht verder niet over ging is dat een punt waarvan de impact niet onderschat mag worden: er kan aanbod komen van partijen die van “de oude spullen” af willen. Dat zal de onvermijdelijke verdere invoering van IPv6 niet voorkomen, maar kan wel op andere manieren markt verstorend werken.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.