Is er wel iets negatiefs over webwinkels te schrijven?

Vandaag en morgen staat de Utrechtse Jaarbeurshal in het teken van de Webwinkel vakdagen. Voor een deel van hosting- en datacentersector is dit een belangrijk event. De sector gebruikt het event om leads te genereren en om kennis op te doen. Aan dat eerste kan ISP Today doen, het tweede punt is iets dat wel in ons straatje past.

Op de webwinkel vakdagen zullen vanzelfsprekend de positieve zijde van deze vorm van handel centraal staan. Cases over double digit groei worden gepresenteerd en succes stories gedeeld met de aanwezigen. De mindere kanten van de handel heeft traditioneel een kleinere plek, maar wordt niet totaal genegeerd.

Positief

Voorbeeld van de positieve zijde zijn erg makkelijk te vinden en noemen. Nederland heeft een groot aantal webshops die inmiddels internationaal bekend zijn en business doen. Waarom we als klein land daar zo goed scoren heeft in een hoop te doen met de Hollandse handelsmentaliteit. Veel partijen willen daar van profiteren en weten de eigen dienstverlening daar goed op te laten aansluiten. De hoster die veilige webshop omgevingen biedt is daar een voorbeeld van, de pakjesvervoerder is dat ook. Voor partijen in de lange ketens waar ook webwinkels deel van uitmaken is het allemaal positief en staan de seinen al langere tijd op groen.

Negatief

Veel lastiger is het vinden van voorbeelden van negatieve ontwikkelingen rond webshops. Je komt dan al snel uit bij de strafzaken tegen meerdere bendes personen die de websites van ketens nabootsten en burgers op zoek naar koopjes veel geld aftroggelen. De stortvloed van nepshops die gebruik maken van recent verlopen domeinnamen is ook als een negatieve kanttekening bij het verschijnsel webshops te beschouwen. Maar dat moet wel in context worden geplaatst. Dat soort oplichting en bedrog bestaat en kan zich heel snel verplaatsen en van gedaante verwisselen. Toch lijkt de impact in Nederland betrekkelijk gering. Dat kan iets met de ervaring van de Nederlandse online shoppers te maken hebben en de alertheid van bepaalde partijen.

Iets echt stuitend negatiefs vinden over webshops is dus moeilijk en dat is een ondubbelzinnig positieve constatering.

 

Webshop verbod

Wie echt iets negatiefs wil lezen kunnen we toch een beetje uit de brand helpen door te wijzen op een vonnis in Hamburg van vorige week. Daar is een online webshop exploitant veroordeeld tot 2 jaar voorwaardelijk wegens het niet en/of niet op tijd leveren van de bestelde waren. Omdat de persoon in kwestie dit gedrag eerder heeft vertoond en daarvoor al voor de rechter moest verschijnen is aan die straf nog een bijzondere bepaling verbonden. Hij mag gedurende 3 jaren op geen enkele wijze direct of indirect betrokken zijn bij commerciële internetplatformen voor het leveren van goederen of diensten.

Enorm bereik

Het bereik van dat verbod is echt enorm. Zelf geen webshop mogen runnen, niet werkzaam zijn voor een webshop en ook niet bij een partij die webshops mogelijk maakt. Dat laatste betekent dat ook DHL en hosters afvallen als werkgevers. Je moet het overigens wel heel erg bont maken om daartoe veroordeeld te worden. Dat soort cases heeft op de webwinkel vakdagen trouwens weinig te zoeken, ze zijn eerder voer voor de collegebank.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.