ISP Today laat Rittal aan het woord over OCP 2-3

In het kader van de European OCP Summit 2018 staat ISP Today stil bij de ins-and-outs van deze belangrijke ontwikkeling. Dat doen we onder andere door ruimte te geven aan de visie van Rittal op OCP. Rittal is Gold partner van OCP en beschikt over heel wat ervaring op dit terrein omdat het de racks volgens de verschillende OCP specificaties levert. André Hiddink productmanager IT heeft het afgelopen jaar meermaals met Channel Connect gesproken over trends in de IT. Daarbij kwam naast IoT en BigData ook OCP ter sprake. Hieronder staat een recent artikel ( “Rittal over trends en de betekenis van het begrip keten“) waar hij deze trends benoemt en uitlegt wat de link daartussen is.

Als er wordt nagedacht over het (her-)inrichten van een serverruimte of datacenter moet naar meer worden gekeken dan naar de fysieke inrichting. Minstens zo belangrijk is het stil te staan bij wat zich buiten de muren van die ruimtes afspeelt. Externe ontwikkelingen bepalen immers mede hoe de ruimte benut gaat worden. Hierover sprak Channel Connect met André Hiddink productmanager IT bij Rittal, de fabrikant van behuizingen, stroomverdelingssystemen, systeemklimatisering, monitoring, IT infra en services.

Het gesprek begon door het stellen van de vraag of er volgens Hiddink op dit moment veel verandert in de markt. Hiddink: “Ja, heel veel zelfs. In serverruimtes en datacenters is er permanent aandacht voor slimmer omgaan met energie en koeling. Dat heeft onder andere te maken met de lancering van steeds weer nieuwe hardware maar ook met de opkomst van OCP. Ontwikkelingen buiten de datacenters en serverruimtes zijn er echter nog veel meer”.

Trend Top 3
“Als ik zie welke trends op dit moment de meeste impact hebben kom ik tot de volgende top 3: IoT, Big Data en OCP”, zegt Hiddink. “Daarmee sla ik wel iets belangrijks over en dat is de keten. Met de impact van die top3 hebben we bij Rittal al de nodige ervaring”, vervolgt Hiddink. We hebben klanten die de processen compleet hebben gewijzigd en waarbij IoT nu de leidraad is. We zien ook bedrijven die Big Data inzetten, dit heeft ook consequenties voor de bestaande serverruimtes.”

De vraag aan Hiddink of hij dat kan uitleggen was schijnbaar verwacht, want het antwoord volgt direct. “Waarom dat zo belangrijk is voor het functioneren van een serverruimte is simpel uit te leggen als je kijkt hoe op dit moment de datastromen globaal zijn ingericht. In een productie omgeving ontstaat data en het is al jaren gebruikelijk dat die op een server ergens in een externe ruimte, op afstand dus, wordt opgeslagen dan wel bewerkt. Bij IoT zien we juist als voorwaarde dat data heel dicht bij het productieproces moet zitten. Data stuurt namelijk het proces aan en maakt permanente bijstelling mogelijk. Dan wil je niet afhankelijk zijn van schommelde latency of begrensde netwerkcapaciteit. Data, de zuurstof voor IoT, moet je dicht op de bron hebben, maar voor verdere verwerking – en dan schuif je als snel vanzelf op richting Big Data – moet data bij voorkeur weer op veilige afstand staan. Dat kan dus in je eigen serverruimte maar ook echt extern.”

IoT leidt dus tot een andere, deels complexere, architectuur en heeft daarmee consequenties voor het (her-) inrichten van bestaande ruimtes.

OCP als derde trend
OCP, wat staat voor Open Compute Project, brengt voor de inrichting, niet de processen, van datacenters ingrijpende veranderingen teweeg. De verbetering van efficiency die hierdoor mogelijk wordt is volgens Hiddink ongekend. “Een veel gebruikt voorbeeld is dat in een datacenter dat volledig naar OCP normen is ingericht elke engineer tot 40x meer servers kan beheren dan in een ruimte van dezelfde omvang waar hardware en racks volgens de conventionele regels is ingericht.” Elke leverancier en inrichter moet als het aan Hiddink ligt het idee achter OCP dan ook begrijpen, omdat het de concurrentieverhoudingen tussen datacenters op scherp zet. “We weten inmiddels van echte dedicated datacenters, die feitelijke grote serverruimtes zijn, dat de gewone servers of blades inclusief de 19” racks al vervangen worden voor OCP. Waarom enterprises dat doen? Minder personeel en lagere exploitatie kosten.”

Aandacht in tweevoud voor de keten
Naast de drie trends met grote impact is er volgens Hiddink ook iets aan de hand met de keten. Punt dat hij daarbij eveneens duidelijk wil maken is dat keten in de context van IoT en Big Data twee verschillende betekenissen heeft. “IoT en ook Big Data zijn ontwikkelingen die behoorlijke impact op bestaande processen hebben en er voor zorgen dat een complete productieketen anders gaat werken. Het voorbeeld dat ik vaker gebruik is de fabrikant die dankzij IoT en Big Data just-in-time kan gaan leveren. Daarmee geeft hij zijn afnemers feitelijk een duwtje waardoor ze dat ook gaan doen. Zo wordt door IoT op één plek in te zetten een hele keten in beweging gebracht.”

De andere betekenis van keten gaat over de bedrijven die de overstap naar op Big Data en IoT gebaseerde productie en dienstverlening mogelijk gaan maken. Deze leveranciers en installateurs gaan andere vragen voorgelegd krijgen weten ze bij Rittal. Ze moeten over kennis beschikken die de bestaande klanten op weg helpt de juiste beslissingen te nemen. Als kennispartners zijn ze daarmee belangrijk voor de klant. Zij zullen bij dat proces ook meer dan ooit oog moeten hebben voor zijn leveranciers en afnemers, voor de gehele keten dus.

Data als achillespees
Hiddink wijst erop dat inmiddels iedereen wel doorheeft dat data de achillespees is voor IoT en Big Data. Of iedereen de impact daarvan scherp op het netvlies heeft is een punt waar hij aandacht om vroeg. “Allereerst moet iedereen in de keten, ook de installateur, zich bewust zijn dat data optimaal beschermd en beveiligd moet worden. IoT en Big Data zorgen voor een verdere aanscherping van security eisen en dat heeft weer impact op de vereiste kennis van de installateurs.” Het beeld dat opdoemt is dat voor de leveranciers, installateurs, architecten en zelfs de beheerders een heel nieuw werkveld ontstaat. Hiddink: “de impact van data als product en bron van IoT en BigData is enorm, misschien is dat wel een trend op zich.”

Toekomst
Wetende dat dit allemaal speelt zijn er twee opties: doorgaan op vertrouwde voet of de eigen positie kritisch onder de loep nemen. Het laatste lijkt Hiddink de beste keuze. “Waarschijnlijk kom je tot de conclusie dat kennis van de drie genoemde ontwikkelingen meer dan ooit het onderscheid gaat maken. Kennis die jou en je klant in staat stelt een voorsprong te behouden of zelfs uit te bouwen. Degene die als eerste in zijn sector de genoemde innovaties doorvoert komt waarschijnlijk op een ongekende voorsprong, dat is de uitdaging waar je samen als schakels van een keten voor staat. Het bijzondere hieraan is dat het delen van kennis een harde randvoorwaarde vormt. […].”

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.