ISP Today laat Rittal aan het woord over OCP 3-3

ISP Today heeft de afgelopen weken twee eerder bij Channel Connect verschenen interviews met Rittal gepubliceerd. Daaruit blijkt duidelijk dat men OCP helder op het netvlies heeft staan. Wat dat concreet betekent voor de OCP regional summit die op 1 en 2 oktober in Amsterdam wordt gehouden hebben we nagevraagd bij productmanager IT André Hiddink.

Rittal is Gold Partner van het OCP, sponsor en deelnemer. Wat gaan jullie daar vertellen en laten zien?

Het is voor de lezers van ISP Today denk ik goed aan te geven dat OCP een breed door de industrie gesteund project is, dat oplossingen brengt die globaal voor twee soorten gebruikers interessant zijn. Je kunt spreken van de telecom sector als klantgroep en de datacenters, wat wel een heel brede term is, als tweede groep. Elke groep heeft zijn eigen ideeën en wensen die heel goed passen binnen OCP, maar ze zijn wel op belangrijke punten verschillend. De hardware, software en OT die ze nodig hebben zijn niet gelijk. De plekken waar de racks worden ingezet zijn evenmin identiek. Om die reden staat we met twee verschillende OCP racks, een telecom en een DC rack op de summit.”

Wat is een telcorack?
Telecom operators hebben te maken met groei van het verkeer en dat is ook nog eens totaal ander verkeer dan voorheen over de telefoonlijnen ging. De uitdagingen waar zij mee te maken hebben zijn op te lossen door gebruik te maken van edge datacenters. Dat betekent dat ze niet langer gebruik maken van een handvol grote locaties, maar kiezen voor een fijnmazigere architectuur. De data en applicaties komen dichter bij de klanten te staan en verder af van de core van het netwerk, vandaar de term edge.

Edge datacenters zijn onomstreden de enige manier om de datagroei die is begonnen met 3G en nu via 4G verder toeneemt op te vangen. Met 5G is het echt niet meer mogelijk vanuit een dozijn landelijke centrales al het verkeer te verwerken, daarom dat de wereldwijde belangstelling voor OCP racks vanuit de telecomsector nu ook zo groot is. Die datacenters zijn van buiten en van binnen anders dan een colo datacenter. Een telcom edge DC kan goed worden ondergebracht in een standaard container. Aan de binnenkant staat apparatuur die remote bediend worden, primair software based is. Het geheel is extreem schaalbaar en flexibel. Voor koeling of eventueel verwarming gelden heel andere eisen dan voor een regulier datacenter corridor of rack, dat is een eis van de markt, omdat dit soort locaties op meest uiteenlopende plekken semi autonoom moeten kunnen functioneren.

Rittal heeft voor de telecom sector een heel scala aan producten. We kunnen de edge DC containers volledig ingericht op de plek van bestemming afleveren, maar ook op rack niveau voor bedrijven die ruimtes hebben die geschikt zijn om als edge DC te worden ingezet. Zo’n rack laten we op de summit in de RAI zien en we leggen iedereen graag uit wat daar de features en opties zijn. Dat is namelijk een hele lijst van pre integrated IT hardware, via koud water koeling of een combinatie van water met glycol, tot zoals gezegd compleet ingerichte containers.

Is een telco edge rack echt heel anders dan een OCP DC rack?
Ja, daarom hebben we naast het telco rack ook een standaard OCP DC rack op de summit. Die zal zijn gevuld met de OCP versies van componenten die elk datacenter of huurder van space herkent, dus switches, routers, noodstroom en servers. Met name de OCP servers stellen de eisen aan de racks, en vice versa. Daar zit een groot verschil tussen de racks die telco’s omarmen en de racks die nu al op grote schaal door hyperscalers en enterprises worden ingezet.

Datacenters met dedicated klanten of colo komen nu in de fase dat ze inzien dat OCP ook voor hen interessant kan zijn. Daarom laten we een rack zien dat niet een kloon is van een hyperscaler configuratie. Dat is weliswaar interessant, maar die business is op veel punten toch net te afwijkend van wat een datacenter of colo provider in Nederland wil realiseren. Overigens, zo verschillend als de wensen tussen een hyperscaler en een colo die OCP inzetten ook mogen zijn, een ding hebben ze gemeen en dat is de kijk op de gehele businesscase. Om OCP optimaal te kunnen inzetten kijk je namelijk niet alleen naar het rack of de verschillende componenten. De praktijkcases daarvan zullen op de OCP summit tijdens de plenaire sessies en de workshops uitgebreid ter sprake komen.

Hiddink en zijn collega’s zullen op de Rittal stand de twee racks demonstreren en ze staan daarbij nadrukkelijk open voor Q&A sessies. “We hebben ondertussen internationaal de uitgebreide ervaring met OCP. We zien echter ook dat het in vergelijking met de reguliere racks en IT oplossingen voor velen nog redelijk nieuw is. Net als op de CEBIT en de andere events waar we aanwezig zijn zoeken we daarom actief de dialoog met bezoekers. We zijn echt geïnteresseerd in wat hen bezighoudt en waar ze vragen over hebben. Het helpt ons de markt nog beter te begrijpen en de producten nog verder te verbeteren.”

Dus wie meer wil weten over OCP en de OCP summit al in zijn agenda heeft staat: doe ook de Rittal stand aan. Naast de twee racks gedemonstreerd krijgen kun je daar al je vragen in het Nederlands stellen. Dat is wel zo handig, zeker om echt te kunnen doorgronden wat deze betrekkelijke nieuwe toepassingen voor jou eigen business en de sector betekenen.

About the author

Avatar

ISP Today is het Nederlandstalige platform voor de Internet Service Providers in Nederland. We presenteren nieuws van redactionele kwaliteit met relevantie voor de Nederlandse ISP community. Internet Service Providers en met name de mensen daarachter staan centraal op ISP Today.